Върхове в Пирин

Върхове в Пирин

В Пирин планина има 75 върха с височина над 2000 метра. Всички те са разположени на територията на Национален парк Пирин, т.е. в защитена местност. Вертикалната подялба на Пирин е изразена чрез три височинни пояса - нископланински (600 - 1000 метра надморска височина, заема 25 % от площта на планината), среднопланински (1000 - 1600 метра, заема 38 %) и високопланински - над 1600 метра, заема 37 % от площта на Пирин. По-големите върхове се групират по височина, както следва: над 2900 метра има само три върха (Вихрен, Кутело 1 и Кутело 2), седем върха са над 2800 метра, четиринадесет са над 2700 метра тридесет и два са над 2600 метра и около 40 - над 2500 метра надморска височина. Като суша Пирин се е оформил основно през неозойската ера, през терциера и кватернера. През тези периоди са се развивали активни денудационни и ерозивни процеси, а особено значение има и последното заледяване през кватернера. Най-старите скали в Пирин са метаморфните, срещат се различни гранитогнайси, шисти и мрамори. Мраморите изграждат Главното Пиринско Било, както и неговите странични северни разклонения - Синанишко странично било, между върховете Сини връх и Шаралия. Мраморите формират и връх Орлеяк в Среден Пирин, както и големи зони от периферията на Южен Пирин. Характерни за мраморите са силно изразените карстови процеси, които спомагат за оттичането на повърхностните води, при което се формриат дълбоки пропасти и пещери. Такива са открити в много райони на планината: северно от главното било на връх Разложки Суходол до долината на река Бъндерица (описани са над 90 пещери), с. Брезница - 2 пещери, с. Пирин - 2 пещери, с. Добротино - 4 пещери, с. Илинденци - 14 пещери, с. Корница - 1 пещера. Около 62 % от площта на Пирин е заета от гранит, който има палеозойска и мезозойска възраст; гранитът е разпределен в три ядра - в северозападната, южната и централната част на планината.

Пирин планина    Яловарника - 2763 м.    Връх Безбог - 2645 м.    Голям Полежан - 2851 м.    Връх Джано    Национален парк Пирин    Баюви дупки

Емблематична снимка - много върхове в Пирин, струпани в един кадър. Вдясно на кадъра е връх Вихрен - той се извисява самотно над всички останали. Вляво от него е връх Баюви дупки - той има характерна куполообразна форма, като вляво от купола се вижда едно почти хоризонтално късо било. Точно под връх Баюви дупки се вижда връх Разложки суходол. Вляво от него и съвсем на заден план се виждат върховете Кутело 1 и Кутело 2. Всъщност тази снимка показва Главното Пиринско Било, заснето по дължина.

Връх Височина Било, в което е разположен
Вихрен 2914 Главно било
Кутело 2908 Главно било
Бански суходол 2884 Главно било
Голям Полежан 2851 Полежанско странично било
Каменица 2822 Каменишко странично било
Малък Полежан 2822 Полежанско странично било
Баюви дупки 2820 Главно било
Голяма Стража 2801 Полежанско странично било
Яловарника 2763 Каменишко странично било
Газей 2761 Полежанско странично било
Каймакчал 2753

Полежанско странично било

Голяма Тодорка 2746 Тодорино странично било
Бъндеришки чукар 2731 Главно било
Дженгал 2730 Полежанско странично било
Каменитица 2726 Главно било
Момин двор 2723 Главно било
Котешки чал 2715 Билото на Котешки чал
Малка Тодорка 2712 Тодорино странично било
Ченгелчал 2709 Главно било
Средна Тодорка 2706 Тодорино странично било
Дисилица 2700 Полежанско странично било
Каменишка кукла 2690 Каменишко странично било
Бутин 2688 Главно било
Куклите 2686 Каменишко странично било
Църна могила 2682 Главно било
Кралев двор 2680 Главно било
Малка Каменица 2679 Каменишко странично било
Демирчал 2673 Главно било
Башлийски чукар 2670 Башлийско странично било
Муратов връх 2669 Главно било
Джано 2668 Главно било
Валявишки чукар 2664 Главно било
Голям Типиц 2645 Главно било
Безбог 2645 Полежанско странично било
Хлевен 2645 Главно било
Малък Типиц 2644 Главно било
Разложки суходол 2640 Главно било
Теодосиеви караули 2633 Главно било
Връх Възела 2620 Главно било
Мозговишки чукар 2605 Главно било
Превалски чукар 2604 Главно било
Георгийца 2598 Синанишко странично било
Даутов връх 2597 Главно било
Връх Пирин 2593 Главно било
Сиврия 2593 Странично било на Сиврия
Бегова капа 2550 Каменишко странично било
Плешки връх 2546 Главно било
Каменишки връх 2532 Главно било
Синаница 2516

Синанишко странично било

Окаден 2475 Главно било
Дуниното куче 2469 Билото на Котешки чал
Ореляк 2099 Главно било
Бойков връх 2045 Главно било

Таблица 1 - върхове в Пирин и била, върху които те са разположени

Връх Вихрен и Синанишкото странично било, заснети от Кончето. Добре се вижда връх Гредаро

Снимка на различни върхове в Пирин - имената им са написани с бели букви. Снимката е направена от връх Вихрен при ясно време през есента на 2014 година. Както се вижда, на юг от Вихрен по протежение на Главното Пиринско Било са разположени голям брой атрактивни върхове, които си заслужава човек да изкачи. То и на север от Вихрен е същата работа! На преден план се вижда връх Тодорка - с прочутите му каменно улеи, които през зимата са идеални за образуване на лавини. В горния ляв ъгъл на кадъра дори сме направили грешка - разбира се, не умишлено. Върхът, който се вижда, е Малък Полежан, а не Голям Полежан.

www.dentalimplants.bg    Шамбала    Връх Джангал    Панорамна снимка на циркус

www.ralev-dental.bg    Художник от град Пловдив    Сиврия

Д-р Салиф Ариф изкачва връх Вихрен в Пирин

Бегликташ    Зъбни импланти

Салиф атакува Кутело    Тони Аврамова    Шамбала    Електронен магазин    Информация за зъбопротезната имплантология

Информация за зъбопротезната имплантология    Подробна информация за планината Пирин    Връх Джано

Връх Дженгал и връх Сиврия, между тях е Поповото езеро. Над езерото далеч на заден план - връх Каменица

Подробна информация за планината Пирин

Електронен магазин    Връх Джано

Снимка на връх Джано - отново грешка, върхът на снимката е Ченгелчал, а не Джано. Другото име на върха е Кривец, но то така и не успя да се наложи сред туристическата общност. Върхът се изкачва сравнително лесно от Поповото езеро, като трябва да се изкачите в посока Демиркапия и след това да се отклоните в посока връх Джано. След изкачването на Джано следва малко спускане и отново изкачване и вече сте на Ченгелчал!

Връх Голяма Тодорка, сниман от Бъндеришка порта

Пирамидата на връх Бъндеришки чукар

Пирамидата на връх Бъндеришки чукар в едър план. Виждат се върховете Вихрен и Кутело вдясно на заден план

Връх Каменица, сниман от връх Джано

Връх Хлевен, сниман от връх Кривец (Ченгелчал)

Връх Хлевен, сниман в по-близък план

Снимка от връх Ореляк в посока алпийската част на Пирин - северен Пирин. Виждат се първите няколко върха - Хлевен, Каменица, Яловарника и Зъбът

Снимка на връх Момин двор - един Господ знае откъде, вероятно от циркуса на Валявишките езера

Стефанов връх, сниман от град Мелник

Връх Синаница, сниман от околностите на Мелник - от снимката става ясно защо Синаница се нарича още Разцепеният връх

Връх Синаница, сниман от пътя между Петрич и Сандански - върхът отново се изглежда като Разцепен връх

На преден план - връх Башлийски чукар, на заден - Бъндеришки чукар

Връх Пирин, сниман от град Петрич. Вдясно е Плешки връх

Връх Синаница, сниман от връх Пирин

Връх Албутин, сниман от връх Пирин

Най-високата точка на връх Пирин

Главното Пиринско Било, върху което са разположени повечето от върховете в Пирин