Информация за връх Бански суходол

Снимка на връх "Бански суходол". Това е третият по височина връх в Пирин и четвъртият по височина в България. Висок е 2884 метра и се разполага върху Главното Пиринско Било, между връх Кутело и връх Баюви Дупки. Само че с името Бански Суходол се обозначават и още някои форми на релефа в Пирин планина, поради което и създадохме тази секция на нашия сайт. Така например Бански Суходол се нарича един голям, тесен и дълбок дол, който започва малко под връх Бански Суходол и се спуска на североизток към Разложката котловина. Този дол е дълъг около 7 километра и е изключително живописен, но е встрани от основните туристически маршрути и поради това се посещава изключително рядко. Пък и отлично се вижда от карстовия ръб Кончето, така че на практика няма нужда да вървите в дола. На северозапад въпросният дол се ограничава от Котешки рид, а от югоизток - от рида на връх Църна Могила. Най-широката част от Бански Суходол образува циркус, който също се нарича Бански Суходол, за да стане обърквацията пълна!

Циркусът обаче е изключително внушителен и си заслужава да се види. Има типичната форма на кресло, дълъг е около 3 километра, а ширината му е 1.5 километра. Както вече стана въпрос, ограден е от Котешки рид и от рида Църна Могила. От юг и югоизток този циркус се огражда от карстовия ръб Кончето, който се приема за кота 2853 метра в най-ниската си част. Всички склонове на този циркус са изключително стръмни и няма как да се достигне в циркуса чрез спускане от някой връх. Сравително лесно се достига чрез заобиклаяне на връх Кутело покрай неговия южен склон, само на някои места по този маршрут има скални прагове от по 3 - 4 метра, които се преминават по-трудно.

По отвесните стени на циркуса и по дъното му се срещат много пещери. Те са почти целогодишно запушени с ледени тапи. Местното население ги нарича Суходолски дупки, не са описани подробно от спелеолози. Вода в този циркус на практика няма - както вече стана въпрос, районът е карстов, състои се от варовици, през които водата просмуква в дълбочина и бързо се оттича по различни ходове към недрата на планината. Поради това и долът и циркусът се наричат Бански Суходол. Името Бански произхожда от град Банско - в миналото циркусът е бил включен в землището на Банско, но едва ли някой е садил картофи там.

Дива коза    Пирин    Върхове в България    Вихрен    Аерофотографии    Баюви дупки    Освобождението на България    Кон

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.com    Топзъболекар    Циркуси в Пирин

Снимка на циркуса Бански Суходол - обозначени са и върховете наоколо. В действителност, Църна Могила е една по-ниска кота по този рид вдясно, на югозапад от циркуса, а този остър скалист зъбер се нарича Църномогилски Чукар и е висок 2690 метра. На заден план - град Банско и връх Дуниното куче, а на хоризонта - връх Голяма Сютка в Родопите и връх Белмекен в Рила планина.