Башлийски чукар

Връх Башлийски чукар е висок 2670 метра. Намира се в Северен Пирин (алпийската част на планината Пирин), в малко разклонение на Главното Пиринско било. Разклонението носи името на върха - нарича се Башлийско било. На тази снимка върхът е заснет от Бъндеришки чукар, който е съседен връх и от който се отделя въпросното собствено странично било на Башлийски чукар. Билото на връх Бъндеришки чукар отделя долините на реките Сърчалийца и Башлийца. Когато се гледа от югоизток, запад и северозапад, връх Башлийски чукар има типична трапецовидна форма - трудно можете да сбъркате върха; когато се гледа от юг обаче, този връх има форма на конус, тъй като билото се стеснява в южна посока. Гледан от югозапад, връх Башлийски чукар изглежда като огромна, силно заоблена гърбица. Върхът е изграден от гранит, а в по-голямата си част склоновете му са много стръмни. На североизток и изток те ограждат Башлийския циркус, а на юг и югозапад се спускат към местността Атмегдан. Най-стръмни са склоновете на върха в посока север и северозапад - те се спускат към Голямо Спано Поле и Малко Спано поле и са си направо отвесни. Темето на върха е почти голо, покрито е с едри скални блокове. С намаляването на височината на върха камънаците отстъпват място на големи площи с трева, хвойна, клек и рядка гора.

Как е най-лесно да се изкачите на връх Башлийски чукар? Ами лесен начин няма. Възможен е подход откъм хижа Вихрен, който би отнел между 3.5 и 4 часа в едната посока. За целта е необходимо да тръгнете в посока Тевно езеро, като трябва да се придържате задължитено към червената маркировка. Тя маркира главния маршрут в Пирин, който общо взето с малки отклонения върви по протежение на Главното Пиринско Било. Има малко отклонение, отбелязано с табелка към Рибното езеро - вдясно от маркараната пътека, която отклонение само ще ви забави. Все пак, езерото е красиво и си заслужава да се види и заснеме, но след езерото пъткета е маркирана само с каменни пирамидки и като нищо човек може да се заблуди. След това страничната пътека отнов се влива в главната пътека с червената маркировка. Постепенно тя се изкачва нагоре и нагоре до Башлийска порта - всъщност това е една заблуда, изобщо не става въпрос за Башлийска порта. Главната пътека преминава през един превал, който няма име, а истинската Башлийска порта отново е разположена встрани и отново до нея се стига по разклонение, маркирано с каменни пирамидки. Въпросното разклонение спестява поне 20 минути изкачване и ходене по хребета, но силно ви препоръчваме да се спуснете по него на връщане с цел избягване на заблуда. Дръжте се по хребетя вдясно и скоро ще достигнете двете коти на връх Бъндеришки чукар; след това за още 20 минути по странично разклонение ще достигнете и самия Башлийски чукар. Не е необходимо да се изкачва Бъндеришки чукар, което спестява време и сили - пътеката подсича върха и по малкото свързващо било достига връх Башлийски чукар.

Възможно е и изкачване от заслона Спано поле. Той се достига сравнително лесно от хижа Каменица или от летовище Туричка Черква, като за целта трябва да тръгнете по лош черен път, маркиран с жълто. Някъде по пътя има табела, указваща че се движите в посока Бъндеришка порта, но няма нужда да достигате до портата - така или иначе, заслонът е разположен доста преди нея. Заслонът е разположен точно под връх Башлисйки чукар, от там право нагоре изкачването отнема около половин час. 

Интернет    Информация за зъбните импланти    Върхове в България    Гора    Бъндеришки чукар    Лицево - челюстна хирургия    Българският имплантологичен портал

Снимка на връх Башлийски чукар от Хвойнати връх

Снимка на връх Башлийски чукар от подножието на Бъндеришки чукар

Снимка на връх Башлийски чукар от доста голямо разстояние - от връх Баюви Дупки

Башлийски чукар има едно дълго било, като най-високата точка се вижда на тази снимка - леко вляво от центъра на кадъра

Най-високата точка на връх Башлийски чукар. Вдясно от нея се виждат връх Вихрен и връх Кутело

Поглед от Башлийски чукар към Бъндеришки чукар - той се вижда на преден план, леко вдясно от центъра на кадъра

Поглед от върха към Каменишкото странично било