Бутин

Бутин е връх в Пирин, висок 2688 метра. Намира се върху Главното Пиринско Било в неговата северна част, близо до началото на въпросното било. Нарича се още връх Албутин, поради което и е описан по-подробно в секцията за връх Албутин в нашия сайт. На горната снимка се вижда пирамидата от камъни, която е изградена от туристите в най-високата точка на върха. Връх Бутин не е от най-често посещаваните върхове в Пирин, поради което и за него няма толкова много информация в различните туристически справочници.

Подробна информация за планината Пирин    Върхове в България    Зъбни импланти    Българският имплантологичен портал

Информация за Пирин    Лицево - челюстна хирургия

Връх Бутин в облаци, сниман от връх Разложки Суходол

На горната снимка връх Бутин е разположен най-вляво на кадъра. В средата е връх Баюви Дупки