Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

Връх Каменица

Връх Каменица се намира в Пирин планина и е висок 2822 метра. Откъде произлиза името на този връх и дали има нещо общо с бирата Каменица? Нищо общо! Името на върха произлиза от това че билото му е изключително каменисто; бирата се нарича Каменица, защото в началото е била произвеждана от хмел, който се е отглеждал в село Каменица, днес квартал на Велинград. Върхът е доста труден за изкачване; ако изпиете и няколко бири "Каменица" долу на хижата, съвсем няма да имате сили да се изкачите до върха. В различни източници този връх се отбелязва с различни височини - 2835 метра, 2822 и 2816 метра. Първата височина е измерена през 1926 година от професор Х. Луис; втората е на кота, близка до върховата, а третата (2816 метра) е на триангулачен знак, поставен на няколко метра от най-югоизточната точка на върха.

Връх Каменица се издига върху едноименния рид между връх Малка Каменица от североизток и кота 2689 метра от югозапад. От него на югоизток се спуска къс рид, който е граница между циркустите Демиркаписйки и Дупката. Северозападното рамо на върха, което се вдава на североизток между река Мозговица и разделя на две циркуса Белемето, се нарича от туристите Каменишка кукла. На снимката горе въпросната кукла се вижда вдясно от върха. В миналото Каменица е разглеждан като триглав връх - Малка Каменица и Каменишка кукла са разглеждани като части от него. Върхът е изграден от гранит, склоновете му са много стръмни. На север, северозапад, запад и югозапад се спускат към циркуса Белемето, а на юг и югоизток - към циркуса Дупката. На изток слоновете на връх Каменица се спускат пък към Демиркаписйкия циркус. На някои места между тях растат треви и клек.

Освен върха с името Каменица се обозначва и една река - тя води началото си от Каменишкия циркус, който е доста далеч от връх Каменица и това става причина за често обърквания. Реката изтича от циркуса, насочва се на изток и навлиза в дълбока гориста долина, която завършва в местността Момина Кула. В тази местност река Каменица се влива в река Места. Дължината на реката е 17.4 километра. По-големи нейни притоци са реките Градинско дере (ляв) и Змия (десен).

В долното течение на река Каменица има местност, която също носи името Каменица. През нея минава горски път, който свързва селата Кремен и Брезница. Местното население я дели на Горна (по десния бряг на реката) и Долна Каменица (по левия бряг). За да бъде объркването пълно, има и Каменишки връх - той няма нищо общо с връх Каменица, Камешнишкия циркус и Каменишките езера, а се намира далеч на север, близо до Даутов връх върху Главното Пиринско Било. Освен това съществува и връх Каменитица, който пък е разположен също върху Главното Пиринско Било, но между Разложки Суходол и Баюви Дупки. Очевидно географите, които са въвеждали имената на върховете в Пирин, не са проявили особено голямо въображение; или навсякъде са виждали камънаци, което и до известна степен си е така... 

Пирин    Информация за върховете в България    Върхове в Пирин    Яловарника    Бира Каменица    Върхове в България    Бегликташ

Връх Каймакчал    Теодосиеви Караули    Каменишко странично било    Каменишки връх    Каменишки езера    Връх Кельо

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-tourinfo.com    Била и хребети в Пирин    Интернет    Информация за зъбните импланти

www.bg-dentist.com    www.ralev.bg    Върхове в България    Най-добрият пловдивски художник    www.maxillofacial.bg    www.oralsurgery.bg

Връх Каменица, сниман от Демиркапия. В основата на върха се вижда Митровото езеро

Подробна информация за планината Пирин    Върхове в България

Връх Каменица в облаци през месец октомври

Връх Каменица, заснет от връх Демирчал

Връх Каменица и вляво от него - връх Яловарника

Отново Каменица и Яловарника, заснети от връх Хлевен

Връх Каменица, сниман от връх Джано. Вече става вечер и трябва да се прибираме, но облаците са супер!

Връх Каменица в зелено - снимката е направена от Башлийска порта. Каменица е върхът, който е обвит в облаци; вижда се сняг по склона, въпреки че е едва началото на октомври през 2016 година