Кралев двор

Връх Кралев двор се намира в планината Пирин и е висок 2680 метра. Нарича се още Кралеви двори и Кралев връх. Издига се върху Главното Пиринско било между върховете Демиркапийски чуки от югоизток и Момин двор от северозапад. Върхът е възлов в тази част на планината - от него се отделя Каменишкото странично било. По форма наподобява конус, изграден е от гранит, а склоновете му са доста стръмни. Все пак изкачването на върха е лесно, от двете седловини които ги заграждат - от югоизток е разположена Кралевдворската дясна порта, а от северозапад - Кралевдворската лява порта. На североизток склоновете на върха се спускат към Кралевдворския циркус, на запад - към циркуса Белемето, а на югоизток - към Демиркапийския циркус. В подножието на връх Кралев двор е разположен Кралевдворския циркус, който е част от големия Поповоезерен циркус. Той се загражда от Главното Пиринско било от юг, югозапад и запад и от склоновете на връх Джангал от север и северозапад. В този циркус са разположени едноименните езера - Кралевдворски езера. Те са 12 на брой, но повечето от тях са много малки - под 0.5 декара. Едва пет от езерата са малко по-големи - между 1 и 2 декара, а само едно е с площ от 5.1 декара.

Името на върха се свързва с фамилията Кралеви, която фамилия е от село Обидим и в миналото е имала земи в региона. Стадата на този род са извеждани на паша тук. Според други източници в миналото тук е живял дядо Кральо (не героят от филма "Време разделно"), който е бил богат животновъд от влашки произход и е развъждал овце и крави по поляните около върха. Говори се и за богат тучин, наричан краля, който също се е занимавал с животновъдство в тази част от Пирин планина.

Електронен магазин    Информация за зъбопротезната имплантология

Подробна информация за планината Пирин    Интернет

Поезия от цветя    Най-добрият пловдивски художник

Кралев двор най-вдясно, снимката е направена от връх Момин двор

Самодивски езера, заснети от връх Джангал. Точно над тях се извисява връх Кралев двор, а на заден план е Главното Пиринско било

Почти същата снимка

Фотографът леко е изместил обектива, този път вдясно. Отлично се очертава връх Джано, който е част от Главното Пиринско Било в далечината и се вижда като леко засотрена височина. Вдясно от него е връх Ченгелчал (Кривец), от който се отделя къс хребет. В далечината се вижда връх Хлевен - това е последният връх от Северен Пирин, след който вече започва Среден Пирин - субалпийската част от планината.