Връх Синаница

Връх Синаница

Синаница е връх в Пирин планина, висок 2516 метра. Жителите на град Сандански го наричат още Разцепения връх поради характерната му форма. В различни туристически справочници се отбелязва още с много различни имена - Бели Чукар, Варовити Чукар, Варовита Чука, Варовити връх, Остри връх, Арнаутски връх, Чуката, Сини връх, Счупения връх и какво ли още не. Издига се върху едноименния рид, между седловината Синанишка порта от изток и връх Конски кладенец от югозапад. На изток от върха, между него и Синанишка порта, се очертават две салбо изразени коти; още две самостоятелни височини се образуват в югозападна посока до връх Конски кладенец.

По форма връх Синаница наподобява подкова. По неговата най-висока част се редуват три добре изразено коти - 2516 метра (северозападна), 2482 метра (югоизточна) и 2454 метра (североизточна). Понякога кота 2480 метра се обозначава като самостоятелен връх с името Момин връх - да не с ебърка с името Момин двор. От северозападната височина се спуска къс рид, който разделя долините на реките Синанишка и Разколска. Между югоизточната и североизточната височина има дълбок прорез, който е причината при гледане отдалеч върхът да изглежда наистина като разцепен. Подобен прорез съществува между северозападната и югоизточната кота на върха, но той е доста по-слабо изразен.

Връх Синаница е изграден от варовикови скали и мрамори. Склоновете му са каменисти, прошарени са от треви и клек, под които следва гора. Североизточните склонове се спускат към Синанишкия циркус и представляват страховити ронливи отвеси, а тези на юг, към долината на река Арнаут дере - почти непристъпна стена с височина над 700 метра. Много стръмни са и склоновете на върха на запад и северозапад към долината на Разколска река.

Синанишка порта    Синанишко езеро    Хижа Синаница    Синанишко Странично Било

 

Връхната точка на Синаница - освен каменна пирамидка има и метална кутия

Върхове в България    Подробна информация за Пирин    Лицево - челюстна хирургия    Плешки връх    Санданска Бистрица    Попови ливади

Не е изяснен произходът на името на връх Синаница. Според Р. Сребранов през XIV век горите около върха са собственост на някой си Синан Чауш, който фигурира в османски регистър от 1570 година. Пофесор К. Попов пък смята че името Синаница е производно на личното име Синан. Според други изследователи формата на върха наподобява връх на копие, като на арабски синан означава точно копие, поради което името Синаница има арабски произход. Названието Арнаутски връх е свързано с река Арнаут дере, която води началото си от южното подножие на връх Синаница. А имената Бели чукар, Варовити чукар и Варовита чука са производни на цвета на изграждащите върха белезникави скали с варовиков състав. Отдалеч върхът синее, поради което и много туристи предполагат че това дава и неговото име - Синаница или Сини връх; поради това и в края на миналия век името на върха беше променено на Сини връх, а по-късно на връх Разцепник. Всички производни географски обекти бяха преименувани в съзвучие с името на върха - Синанишка порта - на Разцепнишка порта, Синанишки рид - на Разцепнишки рид, Синанишко езеро - на Разцепнишко езеро и т.н. Тези имена обаче не успяха да получат широко разпространение.

Освен връх Синаница същото име носи и една местност - тя се намира на запад от връх Шаралия и представлява поляни и гора. В някои източници се отбелязва и с името Върбите - макар че това всъщност е съседна местност, намираща се малко на северозапад от местността Синаница. Тук са изградени много вили и туристическата хижа Лагера.

Синанишка порта

Безименен връх между върховете Георгийца и Синаница

Поглед към връх Синаница откъм Плешки връх

Снимка на връх Синаница със син филтър - цветът съответства на името на върха

Снимка на връх Синаница от град Кресна. Снимката е направена през средата на месец април - все още има голямо количество сняг

Връх Синаница с цялото Синанишко странично било. Най-вляво е връх Георгийца

Изглед от връх Бъндеришки чукар към връх Синаница. Снимката е направена през месец октомври 2016 година, вече има малко количество сняг

Рила    Пирин    Върхове в България    Връх Конски кладенец

Югоизточно от връх Синаница има друг връх, който е безименен, отлично се вижда от връх Георгийца - както вече беше споменато по-горе

Връх Синаница, сниман с филтър с оранжев градиент

Отново пролетна снимка на връх Синаница - този път снимката е направена от пътя за град Мелник, малко след разклона за село Склаве

Изглед от най-високата точка на върха към езерото Синаница и хижа Синаница