Национален парк Пирин

През 1963 година е създаден национален парк "Вихрен", който през 1974 е преименуван в народен парк "Пирин". През 1999 година е прекатегоризиран в национален парк "Пирин". Целта на създаването на този парк е да се запазят природните дадености, уникалният ландшафт и биологичните съобщества на територията му, да се осигурят в максимална степен подходящи условия за развитието на флората и фауната му, и да се регулират факторите, които могат да нарушат понякога крехкия природен баланс в Пирин. Националният парк е разположен в Северен Пирин, между 41.26 и 41.54 северна ширина и 23.12 и 23.44 източна дължина. След утвърждаването на плана за управление през 2004 година площта на парка възлиза на 40 332, 4 хектара. На север, в местността Предел, границата на националния парк се приближава на около 1.5 километра от автомобилния път. На изток граничи с Разложкото поле, като границата пресича пътя Разлог - хижа Яворов в местността Баталовото. Най-ниската точка на националния парк "Пирин" е при входа му над град Банско - 950 метра. Най-високата точка на парка е връх Вихрен - 2914 метра надморска височина.

Във високите части на Национален парк Пирин съществуват 35 циркуса, най-големите от които са Поповоезерният, Василашкият, Бъндеришкият и Демянишкият. Повече информация за циркусите в Пирин прочетете тук... По дъната и склоновете на циркусите са разположени 176 езера - нашият сайт предлага подробна информация за езерата в Пирин, повече за тях прочетете тук... Всички пирински езера са разположени на територията на Национален парк Пирин. В парка също така има 75 върха с височина над 2000 метра, като подробна информация за върховете в Пирин можете да прочетете тук... Релефът на Пирин и влиянието на климата в региона определят наличието на много пещери, пещерни пропасти и въртопи. Броят на пещерите в парка е 113. Характерният вид на планината се определя от нейните голи, скалисти върхове и стари мурови и борови гори, които гори на по-голяма височина преминават в обширни клекови масиви. Горите заемат около 38 % от територията на парка, само около 3 % от тях са широколистни. Южното разположение на Пирин, варовиците, от които е изграден, близостта и влиянието на Средиземноморието, както и относителната изолираност на планината са факторите, които определят нейната уникалност. Поради това Пирин има не само уникален релеф, но и много специфична флора и фауна, с които си заслужава всички туристи да се запознаят. Повече информация за флората на Пирин прочетете тук, а за фауната - тук...  

Подробна информация за планината Пирин    Бегликташ    Хижи в Пирин    Българският имплантологичен портал

Share

Зъбни импланти - иновативен метод за лечение при обеззъбяване    Дентална практика в Пловдив    Човекът с камерата

В границите на Национален парк Пирин се намират резерватите Юлен и Баюви дупки - Джинджирица. Те са включени в световната мрежа на биосферните резервати. Целият национален парк притежава най-висока защита според Закона за защитените територии, Закона за опазване на околната среда, Закона за горите, Закона за биологичното разнообразие, Закона за лечебните растения, Закона за птиците и т.н. В цялата си дейност дирекцията на НП Пирин се ръководи от Плана за управление на националния парк, утвърден с решение на Министерския съвет през 2004 година. В съответствие с плана територията на парка се разделя на пет подрайона:

Седалището на дирекцията на Национален парк Пирин се намира в град Банско, в непосредствена близост до ЖП гарата и автогарата. В двора на дирекцията е разположен посетителският информационен център. Посетителски центрове има и на входа на парка над град Банско на Бъндеришка поляна (при горната станция на лифта), в град Кресна и до хижа Пирин. През 2004 година дирекцията на парка изгражда сгради, в които през по-голямата част от годината има служители на парковата дирекция. С какво точно се занимават тези служители и защо е необходимо да харчат пари на данъкоплатеца, не е много ясно. Все пак такива сгради има в района на хижа Каменица, в местността Пещерата (на десния бряг на Влахинска река), край хижа Пирин, хижа Безбог и хижа Яворов. На някои места в планината дирекцията изгражда заслони, които при необходимост могат да се използват от преминаващите туристи - това вече една смислена инициатива, която дори може да сапси човешки живот. През 2004 година такива заслони са построени в местностите Черна вода, Зиданицата, Старата мандра (непосредствено до хижа Пирин). Още през 1983 година Национален парк Пирин е включен в списъка на Конвенцията за опазване на културното и природно наследство към ЮНЕСКО. Паркът е поставен и под защитата на различни природни конвенции, ратифицирани от българския парламент.