Билото на Котешки чал

Билото на Котешки чал се отделя между връх Баюви дупки и връх Бански суходол от Главното Пиринско било и се насочва на изток. Това било е много атрактивно, но не е възможно да се премине без алпийска техника - на някои места се стеснява до 10 см, което просто изсиква осигурително въже и клинове. Завършва с връх Дуниното куче. На това било е разположен и самият връх Котешки чал, според някои - Котешки рид, тъй като не е самостоятелна височина. Според нас обаче си е самостоятелна височина.

Подробно за Пирин планина    Кариес    Пловдивски художник    Шамбала    Хребети в Пирин    Връх Вихрен    Итипица

Връх Вихрен

Мястото на отделяне на билото на Котешки чал от Главното Пиринско било

На тази снимка много ясно се вижда как билото на Котешки чал се отделя от Главното Пиринско било

Връх Вихрен    Подробна информация за планината Пирин

Билото на Котешки чал в близък план. От северната страна действително изглежда като че ли Котешки чал няма самостоятелна височина, но не така изглеждат нещата от южната страна на скалния ръб.