Демирчал

Демирчал е връх, висок 2674 метра. Разположен е върху Главното Пиринско Било между две коти - 2612 метра от юг и връх Ченгелчал (Кривец) от север. Според жителите на селата Брезница, Корница и Пирин този връх е безименен, може би защото се намира точно на границата между землищата им. Върхът изглежда много внушително когато се наблюдава от изток - в тази посока от него се спуска рид, който разделя на две Брезнишкия циркус. Демирчал е изграден от гранит, склоновете му са много стръмни. На запад те се спускат към Третата река, а на изток - както вече стана въпрос - към Брезнишкия циркус.

Името на върха има турски произход - на турски демир означава желязо. В миналото тук се е добивала желязна руда, поради което и някои географски обекти в региона носят названия с този корен - Демиркапия и връх Демиркапийски чуки. Все пак, тази руда е била в малко количество и поради това дейността не се е развила в особено голям обем с течение на времето. Около село Пирин е имало пещи за плавене на руда, следи от които се откриват и днес. В същото село е имало и четири самокова - железарски работилници. Те са съществували до края на 19 век - последната от тях е прекратила дейност през 1894 година. През 1939 година държавното минно управление е пренесло останките на едната работилница в култовия град Перник. През 1980-те години се направи опит връх Демирчал да бъде преименуван на връх Железник, но това название така и не беше възприето.

Кадиев рид    Подробна информация за Пирин    Върхове в България    Демиркапия    Демиркапийски чуки    Вихрен

Зъбни импланти

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.ralev.ws    www.bg-dentist.net

Снимка на Главното Пиринско Било, ясно се вижда връх Демирчал на преден план, а вляво от него - връх Ченгелчал

Върхове в България

Демирчал и вляво от него - връх Хлевен

Демичал, сниман от връх Ченгелчал с телеобектив

Връх Хлевен, сниман от връх Демирчал

Демирчал, сниман от Главното Пиринско било малко преди връх Хлевен

Демирчал, сниман от седловината между Ченгелчал и него самия