Окаден

Връх Окаден е висок 2475 метра. Разположен е в планината Пирин, в нейната алпийска част - Северен Пирин. Посещава се изключително рядко от туристи, защото е обрасъл много с клек и на практика недостъпен - клекът по билото е много трудно проходим. При зимни условия може би върхът ще бъде достъпен по-лесно; преходът до него обаче е много дълъг, тъй като през зимата много трудно се стига до хижа Яворов. На северозапад от върха се разполага Окаденският циркус, в който няма езеро - нещо, много нетипично за циркусите в Пирин. Всъщност Окаден е името на цял един рид, върху който като самостоятелна кота се разполага връх Окаден - ридът започва от Главното Пиринско Било при кота 2570 метра малко на североизток от седловината Итипица. Спуска се на североизток между долините на Бела река и река Суходолска и завършва в Разложката котловина. Името на рида има неясен произход - според някои туристи то се дължи на специфичния цвят на скалите в региона, които изглеждат като опушени. Според писателя Тантилов в миналото тук са се провеждали ритуали, свързани с опушване и прикадяване, поради което и върхът носи това име.

Информация за Пирин    Върхове в България    Видеопроизводство    Зъбни импланти    Връх Албутин    Лицево - челюстна хирургия

Върхове в Пирин    Връх Кельо    Връх Бутин    Теодосиеви Караули

Окаденски рид, сниман от подножието на Даутов връх, а именно от Даутовото езеро

Склонът на връх Окаден, сниман от Даутов връх. От тази посока върхът изглежда много по-внушителен и непристъпен

Отново връх Окаден, сниман откъм Даутов връх, но с по-широкоъгълен обектив

Българският имплантологичен портал

Връх Окаден, в подножието му се вижда Суходолското езеро