Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

Превалски чукар

Връх Превалски чукар е висок 2604 метра и се намира в Пирин. В различни туристически справочници се отбелязва с имената Превалски чал и Голямата Страна (с това име понякога се отбелязва източният склон на върха). Върхът е разположен върху Главното Пиринско Било между връх Голям Типик от североизток и кота 2620 метра от югоизток. От първия връх го отделя малко понижение - премка, а от втората - седловината Винарска порта (Превала). От връх Превалски чукар на югозапад се отделя един къс рид, който отделя реките Башлийца и Чаирска до момента на тяхното сливане, където ридът изчезва. Склоновете на върха са стръмни, покрити са с камънаци и клек, на някои места расте хвойна. Източните склонове на върха се спускат към Валявишкия циркус, северозападните - към Башлийския циркус, а южните и югозападните - към циркуса Чаира.

Циркусът Чаира се огражда на север от рида, който се спуска от връх Превалски чукар, на юг - от Мозговишкия рид, а на изток - от Главното Пиринско Било по линията връх Превалски Чукар - седловината Превала - кота 2620 метра. Късо разклонение, което се спуска на северозапад от кота 2620, разделя циркуса на две половини - западна и източна. В него са разположени едноименните езера; самото име Чаира има турски произход и означава ливада, пасище. Поради това в края на миналия век се направи опит циркусът да бъде преименуван на Полените, езерата - на Поленски езера, а реката - на Поленска река. Тези названия така и не получиха широко разпространение.

Чаирските езера са 14 на брой, разположени са из целия циркус Чаира и по долината на Чаирска река. В западната циркусна половина се намират двете най-високо разположени езера - на 2430 и 2428 метра. Първото е съвсем малко и плитко - има площ около 0.7 декара, а второто е най-дълбокото от групата с неговата дълбочина от 5.6 метра. Площта му е 9.5 декара и заради специфичната си форма се нарича още Дъговидното езеро. Източната част на циркуса съдържа 9 езера. Най-южното от тях лежи на височина от 2419 метра. Има интересна издължена форма и площ от 22.5 декра, което го прави второто по големина езеро от тази група. Дълбочината му е 3.4 метра. Най-северното езеро заема голямо понижение в северното подножие на връх Превалски чукар на надморска височина от 2361 метра. Също има извита форма, поради което много туристи го наричат езерото Бъбрека - да не се бърка с известния Бъбрек в Рила, който е едно от Седемте Рилски Езера. Площта на това езеро е 18.5 декара, а дълбочината му - 3.7 метра. Останалите седем езера в тази част на циркуса са много малки и плитки - с площ от 0.7 до 2.88 декара, едно от тях е временно, а две са затлачени.

Чаирската река води началото си от вече описаните езера. Тече на запад до местността Башлийца, където се влива в Башлийската река отляво. В нейната долина има три други езера, които са трогови (разположени в някогашна ледникова долина). Преградени са от моренни валове, а около тях расте гъст клек. Първото е разположено най-високо, на 2237 метра в северното подножие на връх Мозговишки чукар. То е с най-голяма площ от всички езера в групата - 26.2 декара, а дълбочината му е 4.6 метра. Нарича се Мечето езеро. На запад от него лежи второто езеро от групата - с площ от 9.52 декара и дълбочина 2.2 метра. Третото езеро е най-ниско разположено (на 2113 метра) от цялата група на Чаирските езера. Преди време тук е имало много по-голямо езеро, от което е останала само замочурена поляна - моренен вал е преградил само част от това някогашно езеро, което вече беше описано. Често трите езера по поречието на Чаирската река се наричат Мечи езера.

Най-добрият пловдивски художник    Интернет    Кариес    Информация за върховете в България

Информация за зъбните импланти    Подробно за Пирин планина    Превалски езера    Типицки езера

Пловдивски художник    Шамбала    Река Туфча    Реки в Пирин    Итипица    Тодорова поляна    Джано

www.dentalimplants.bg    Тодорка    www.ralev-dental.bg    Обидимски ушици    Кременски рид    Окаденски циркус