Главно Пиринско Било

Главното Пиринско било е опорната структура на Пирин. То започва от седловината Предел, образува цялата алпийска част на Пирин (Северен Пирин), преминава през Среден и Южен Пирин и завършва при Парилската седловина - мястото, където планината Пирин се свързва с планината Славянка. От Главното Пиринско било се отклоняват различни била и хребети, които образуват самата планина и върху които се разполагат различни върхове в Пирин. Счита се че Главното Пиринско било се посещава от най-много туристи, тъй като там се намират най-интересните алпийски обекти - върховете Вихрен, Кутело, карстовият ръб Кончето и много други. Най-общо по протежение на Главното Пиринско Било преминава червена маркировка - с известни изключения, но все пак чисто ориентировъчно трябва да знаете че тя е водещата.

Клек    Байкушевата мура    Имплантологичният портал на България    Баюви дупки    Художник от град Пловдив    Билото на Котешки чал

Главното Пиринско било, гледано от пътеката от хижа Дамяница към Тевно езеро. Вижда се ред от хора, които вървят по пътеката по билото. През лятото маршрутът е доста посещаван, тъй като най-интересните туристически обекти са локализирани именно по протежение на Главното Било на планината Пирин. В участъка на снимката преминава пътека от хижа Вихрен към Тевно езеро - спускане от връх Малък Типиц през Винарска порта в посока Мозговишка порта.

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.com    www.omegadentagroup.com    Зъбни импланти    Връх Вихрен

Зъболекар в Пловдив    Пирин планина    Най-добрият пловдивски художник    Интернет    Хребети в Пирин

Главното Пиринско било, заснето от връх Баюви дупки. Вляво в най-далечната част на кадъра се вижда ридът Средонос

Изглед от връх Баюви дупки и Главното Пиринско било в неговата северна част. Следва връх Каменатица, а вляво от него е връх Разложки суходол

Подробна информация за планината Пирин

Снимка на така нареченото Мраморно Било - това е най-високият участък от Главното било на Пирин планина, който е изграден само от мрамори. Започва от връх Разложки Суходол и достига до връх Вихрен - т.е. това е най-високата част на планината. Тук са локализирани върхове с височина над 2800 метра - Бански Суходол, Кутело 1 и Кутело 2 и разбира се, връх Вихрен - мраморният първенец на Пирин планина. Горната снимка е направена от връх Каменитица, на преден план се вижда безименна кота, а вляво от нея - връх Разложки Суходол. В този участък преходът по Главното Пиринско Било е лесен и приятен - почти по равно, без тесни участъци като карстовия ръб Кончето. Няма и много стръмни изкачвания и спускания и същевременно при ясно време можете да направите много ефектни снимки - вижда се надалеч поради голямата надморска височина. Вижда се връх Албутин - той е разположен в най-лявата част на снимката; на заден план се виждат трите последни върха (или трите първи) по протежение на Мраморното било - най-вдясно е Даутов връх, вляво от него е Плешки връх и най-вляво - връх Пирин. От връх Пирин започва Главното Било на планината - върхът е труднодостъпен и отдалечен, но си заслужава да се посети, както между впрочем и всеки друг туристически обект в Пирин.

Отново Главното Пиринско било с върховете Бански суходол, Кутело и Вихрен - отляво надясно. Преди Бански суходол се вижда малко пирамидално връхче, от което се отделя билото на Котешки чал и се спуска вляво на снимката. Кадърът е заснет от връх Баюви Дупки. От тази точка до връх Бански Суходол може да се достигне за около 20 минути, а малко вляво от пирамидалната скала е построен заслонът Кончето.

Снимка, направена от връх Баюви дупки в посока Главното Било. Добре се вижда Кончето с характерното му хлътване, което лицево - челюстни хирурзи с богато въображение оприличиха на пода на максиларния синус. Смях - понякога планинските преходи са едно доста скучно занимание и в приятна компания винаги възникват всякакви словесни и смислови изцепки. Също така д-р Явор Симеонов (вероятно под влияние на глада) винаги нарича връх Бански Суходол с името Голям Бански Суджук!

Снимка от Главното Пиринско било непосредствено преди връх Хлевен - надолу е Железнишката долина

На тази снимка добре се вижда Главното Пиринско Било - отново Кончето с вдлъбнатината, наподобяваща пода на максиларния синус

Самотна фигурка върви по Главното Пиринско Било

На преден план се виждат трите Самодивски езера, а на заден - Главното Пиринско било. Над езерата се извисява връх Кралев двор, а самата снимка е направена от връх Джангал през 2011 година

В центъра на кадъра - връх Баюви Дупки. Вдясно от него добре се вижда острата пирамида на връх Вихрен

Демирчал е връх, разположен върху Централното Пиринско било - нарича се още връх Железник. Това е предпоследният връх от алпийската част на Пирин планина - следва връх Хлевен, след което Главното Било се спуска надолу и става непроходимо - изцяло е обрасло с гори. След връх Хлевен е разположен Бойков връх, но той се посещава от туристи изключително рядко. Среден Пирин и Южен Пирин, които не се характеризират с алпийски форми на релефа, като цяло са рядко посещавани - все пак Северен Пирин е доста по-атрактивен.

Главното Пиринско Било, снимано от връх Албутин

Главното Пиринско Било, на фона на което се виждат върховете Яловарника (вляво) и Каменица (вдясно)

Изглед от подножието на връх Хлевен към Демирчал и Ченгелчал; от Ченгелчал се спуска мощният Кадиев рид

Хребетът на връх Хлевен, при който свършва алпийската част на Пирин. Преди него се виждат две безименни коти

Отново Мраморното било, снимано от връх Баюви дупки

Кръгла снимка - за да направите подобно нещо, трябва да имате пълноформатен фотоапарат и силно широкоъгълен обектив. Намалявате докрай фокусното разстояние и снимката е готова! Това не може да се случи с фотоапарат с КРОП - фактор - там фокусното разстояние винаги се увеличава и дори и с обектив 8 - 15 мм. на компанията Канон кадърът не изглежда кръгъл. Закръглянето в случая създава усещане за простор - вижда се действително колко е дълго Главното Било на Пирин планина!

Началото на Главното Пиринско Било - подножието на връх Пирин. Д-р Евелина Маркова - Ралева уверено се изкачва към върха