Муратов връх

Муратов връх се намира в Пирин планина, висок е 2669 метра. Разположен е върху Главното Пиринско Било между Хвойнати връх от североизток и гребена Караулите от юг, с които върхове Муратов връх се свързва със седловините Влахински превал и Бъндеришка порта. Освен Муратов върхът се нарича още Мурадов връх, Кълдърма, Винати връх и Уйнати връх - като последното название е най-колоритно. По време на Възродителния процес всички турскоезични имена на върхове и местности в Пирин бяха сменени с български, но тези имена се наложиха много трудно и днес се използват в съвсем единични случаи. Така например Муратов връх беше наречен Гранитен, но ако днес попитате някой планинар за маршута за Гранитен връх, малко хора ще разберат за какво става въпрос.

Върхът е възлов за тази част на планината. На северозапад от него се откъсва ридът Гредаро, а на югозапад - големият Синанишки рид. Гледан от северозапад и югоизток, върхът има формата на остър конус, а от североизток и югозапад има формата на трапец. Склоновете му са много стръмни, обрасли са с треви и клек. На север те се спускат към Влахинския циркус, на изток - към Бъндеришкия циркус, на запад - към Гергийския циркус, а на югозапад - към циркуса Спано поле.

Изкачването на Муратов връх е лесно, но е възможно само по един маршрут - откъм Бъндеришка порта. От Влахинския превал изкачването е невъзможно, тъй като в един момент теренът става доста стръмен и няма как да стигнете до Муратов връх без алпийски способи - ако някой ентусиаст желае, може да опита, но ще му бъде необходимо осигурително въже. Бъндеришка порта може да бъде достигната лесно от хижа Вихрен - за около два часа или два часа и половина. След това е необходимо да се отклоните от пътеката вдясно и да тръгнете право нагоре към върха. За около 20 - 30 минути няма проблем да достигнете Муратов връх. След това вече няма накъде - възможен е траверс към връх Гредаро по скалния ръб, който ги свързва, но отново ще ви бъде необходима алпийска техника, тъй като има доста стръмни участъци.

Мраморните скали свършват в основата на връх Вихрен. Те се заместват от калциево - силикатни скали, които започват приблизително от седловината Кабата (Вихренски преслап). Всички по-ниски върхове на юг от тази седловина са изградени от гранит - такива са върховете Хвойнати и Муратов връх, следвани от Дончови Караули и Бъндеришки чукар. Всички те са изградени от гранит.

За Муратов връх се разказват всякакви легенди, митове и приказки. Повечето от тях са свързани с турчин на име Мурат - бей, султан или див еничарин с лют нрав. Той е харесал две българки - Синаница и Георгийца, които са или майка и дъщеря, или две сестри в различните варианти. За да не бъдат заловени живи от него, те се самоубиват. В други варианти на историите момите носят имената Сърча, Радка или Калина. В трети варианти пък героиня е смелата българка Тодора, която дава името на връх Тодорка. В нея е бил влюбен и овчарят Василаки, който пък дава името на връх Василашки чукар. За да не бъде заловена от бея, Тодора се хвърля от една скала; от мъка по нея Василаки си изплаква очите, като от сълзите му се образуват Василашките езера.

На югоизток от Муратов връх е разположена Муратова премка. Тя свързва върховете Муратов и Гредаро. Нейната надморска височина е 2466 метра. През нея преминава едва доловима пътека, която свързва циркусите Георгийски от югозапад и Влахински от североизток.

Съществува и връх Муратова чука. Той е висок 2449 метра и е разположен върху рида, който разделя на две Георгийския циркус. Има формата на конус. Склоновете му са много стръмни, покрити са с камъни, треви и клек. На запад и на изток те се спускат до бреговете на трите големи езера от Георгийската група.

Хора се разхождат по билото на Муратов връх - снимката е направена от пътеката, която се изкачва към Влахински превал

Еделвайс    Зъбни импланти

Снимка на Муратов връх, направена от подножието на връх Малка Тодорка

Снимка на връх Бъндеришки чукар, заснет от подножието на Муратов връх

Снимка на Муратов връх от пътеката, която се изкачва към Бъндеришка порта от хижа Вихрен. Маркировката е жълта и синя - синята е от хижа Вихрен към хижа Синаница, а жълтата - от хижа Вихрен към хижа Яне Сандански. Малко след Бъндеришка порта пътеката за хижа Яне Сандански се отклонява вляво и се насочва към Спано поле.

Пирин    Муратовото езеро    Река Бъндерица    Влахински превал    Бъндеришки чукар    Зъбни импланти    Еделвайс    Гористи върхове в Пирин

Снимка на Муратов връх от подножието на връх Вихрен. От тази страна склоновете на върха са непристъпни

Муратов връх при зимни условия, сниман от връх Тодорка