Муратов връх

Муратов връх се намира в Пирин планина, висок е 2669 метра. Разположен е върху Главното Пиринско Било между Хвойнати връх от североизток и гребена Караулите от юг, с които върхове Муратов връх се свързва със седловините Влахински превал и Бъндеришка порта. Освен Муратов върхът се нарича още Мурадов връх, Кълдърма, Винати връх и Уйнати връх - като последното название е най-колоритно. Върхът е възлов за тази част на планината. На северозапад от него се откъсва ридът Гредаро, а на югозапад - големият Синанишки рид. Гледан от северозапад и югоизток, върхът има формата на остър конус, а от североизток и югозапад има формата на трапец. Склоновете му са много стръмни, обрасли са с треви и клек. На север те се спускат към Влахинския циркус, на изток - към Бъндеришкия циркус, на запад - към Гергийския циркус, а на югозапад - към циркуса Спано поле.

Мраморните скали свършват в основата на връх Вихрен. Те се заместват от калциево - силикатни скали, които започват приблизително от седловината Кабата (Вихренски преслап). Всички по-ниски върхове на юг от тази седловина са изградени от гранит - такива са върховете Хвойнати и Муратов връх, следвани от Дончови Караули и Бъндеришки чукар. Всички те са изградени от гранит.

За Муратов връх се разказват всякакви легенди, митове и приказки. Повечето от тях са свързани с турчин на име Мурат - бей, султан или див еничарин с лют нрав. Той е харесал две българки - Синаница и Герогийца, които са или майка и дъщеря, или две сестри в различните варианти. За да не бъдат заловени живи от него, те се самоубиват. В други варианти на историите момите носят имената Сърча, Радка или Калина. В трети варианти пък героиня е смелата българка Тодора, която дава името на връх Тодорка. В нея е бил влюбен и овчарят Василаки, който пък дава името на връх Василашки чукар. За да не бъде заловена от бея, Тодора се хвърля от една скала; от мъка по нея Василаки си изплаква очите, като от сълзите му се образуват Василашките езера.

На югоизток от Муратов връх е разположена Муратова премка. Тя свързва върховете Муратов и Гредаро. Нейната надморска височина е 2466 метра. През нея преминава едва доловима пътека, която свързва циркусите Георгийски от югозапад и Влахински от североизток.

Съществува и връх Муратова чука. Той е висок 2449 метра и е разположен върху рида, който разделя на две Георгийския циркус. Има формата на конус. Склоновете му са много стръмни, покрити са с камъни, треви и клек. На запад и на изток те се спускат до бреговете на трите големи езера от Георгийската група.

Снимка на връх Бъндеришки чукар, заснет от подножието на Муратов връх

Пирин    Муратовото езеро    Река Бъндерица    Влахински превал    Бъндеришки чукар