Кутело

Връх Кутело

Връх Кутело е третият по височина връх в България - след Мусала (2925 м) и Вихрен (2918 м). Кутело има две части - Кутело 1 и Кутело 2, които са високи съответно 2908 и 2907 метра. Това е един от трите върха в България, които са високи над 2900 метра - следващият по височина, четвъртият, връх Бански Суходол в Пирин, е висок точно 2864 метра. Всъщност върховете с височина над 2900 метра са четири на брой, ако се приеме че връх Кутело има две самостоятелни коти.

Достъпът до връх Кутело е изключително лесен - от хижа Вихрен или от хижа Бъндерица, откъдето изкачването отнема около 3 часа. Възможно е за един ден да се направи кръгов преход - хижа Вихрен - връх Вихрен - Кончето - връх Кутело 2 и връх Кутело 1 - обратно към хижа Вихрен. Такъв преход при летни условия отнема около 11 часа, а през есента на 2014 година нашият екип успя да осъществи прехода само за 8 часа - вероятно поради ниската температура, изключително приятна за ходене по планините. Карстовият ръб Кончето отделя връх Кутело от връх Бански Суходол, а седловината Премката го отделя от връх Вихрен. По най-високата част на върха се формира гребен, по който се редуват 4 коти - 2908, 2892, 2901 и 2903 метра. Също така се отделят два рида, които ограждат едноименния циркус. Гледан от Разложката Котловина, връх Кутело наподобява неправилен трапец, по който стърчат крайните му северозападни и югоизточни коти. От тук то създава илюзията че е по-висок от първенеца връх Вихрен, тъй като Вихрен се разполага малко зад него. Гледан от запад и югозапад, върхът представлява един дълъг вълнообразен ръб.

Връх Кутело е изграден от мрамори. Склоновете му са много стръмни, покрити са с камъни и треви. На места са почти отвесни. На север те се спускат към връх Бански Суходол, на юг и югоизток - към циркусите Голям и Малък Казан, а на югозапад към долината на Влахинска река. На изток склоновете на връх Кутело достигат до циркуса Църна Могила, като Кутело се свързва с тесен скален ръб с рида Църна Могила, а от там - и с едноименния връх. От южния ръб на връх Кутело се отделя още един рид - ридът Палашица, който е сравнително къс и върви в източна посока успоредно на рида Църна Могила. Най-високата точка на този рид е на 2250 метра - доста по-ниско и от Кутело, и от Църна Могила, която пък е висока 2682 метра. В туристическите справочници Кутело се среща и под името Кутелски връх, Кутела и Казански връх. Името на върха произлиза от котел - това се дължи на факта че околните циркуси много приличат на котли. 

Освен върха същото име носят и един циркус и една местност. Местността Кутело е разположена на югоизток от циркуса. По нея минава пътека, която днес почти не се използва и свързва циркуса Кутело с долината на река Бъндерица. Понякога поляната Кутело се нарича Равния чал - нещо като дървено желязо или млад старец. Това всъщност е една денудационна заравненост, която се е формирала поради тежките метеорологични условия.

Циркусът Кутело пък е разположен на североизток от върха. На северозапад ридът на върха Църна Могила го отделя от циркуса Бански Суходол, а на юг и югоизток самият връх Кутело го отделя от циркуса Голям и Малък Казан и долината на река Бъндерица. Циркусът има форма на корито с дължина 2.5 - 3 километра, а ширината му е около 800 метра.

Върхове в България    Планини в България    Църна могила    Дуниното куче    Баюви дупки    Пирин    Кончето

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.com    www.bg-tourinfo.com    Тодорка    Клек    Пирин - мобилна версия

www.omegadentagroup.com    Главно Пиринско Било    Байкушевата мура    Имплантологичният портал на България

www.bg-tourinfo.com    Църна могила    www.dentalimplants.bg    Байкушевата мура

Д-р Салиф Ариф в атака към връх Кутело - месец октомври 2014 година

Връх Кутело 1 (2908 метра), сниман от град Банско - острата пирамида в центъра на кадъра. На по-заден план се вижда връх Вихрен с характерната му форма на равнобедрен трапец. Вдясно от връх Кутело се вижда Църна Могила, а точно над нея - Кутело 2, който както стана вече въпрос, е висок 2907 метра. Вдясно от Кутело 2 отлично се вижда карстовият ръб Кончето - добре изразена вдлъбнатина, която достига до връх Бански Суходол. Точно под връх Вихрен пък, ниско долу вдясно под връх Кутело 1, се вижда връх Палашица. Очевидно докато човек си пие бирата в някоя кръчма в Банско, може да снима доста атрактивни и екстремни места в Пирин - поради което и Банско си е едно уникално място за активна почивка.

Връх Кутело 1, сниман от връх Кутело 2. Разстоянието между двете височини не е голямо, преодолява се за не повече от 10 минути. Все пак ако сте преминали през Кончето и сте изкачили Кутело 2, не пропускайте да отидете и до Кутело 1 - от там се открива гледка, която няма как да видите от Кутело 2. Надолу се вижда ридът Църна Могила и Палашица, чак до град Банско. Банско се вижда отлично и от самото Конче, както и от Кутело 2, но винаги има какво още да се види и снима. От връх Кутело 1 отлично се вижда връх Тодорка.

Скалният гребен между Кутело 2 и Кутело 1, насреща е Кутело 1 - надморска височина 2908 метра

Байкушевата мура

Седловина Премката, снимана от подножието на връх Тодорка. Вдясно се вижда връх Кутело 1 - 2908 метра

Южният ръб на връх Кутело, по който върхът се изкачва изключително лесно от хижа Бъндерица - е, не точно при такива атмосферни условия!

На запад склонът на върха е една затревена поляна - просто газ нагоре и сте на върха! Лошото е че при зимни условия там има лавинна опасност

Отново южният ръб на Кутело, вдясно от него добре се вижда ридът Палашица. Вляво в ъгъла на кадъра е част от Джамджиевия ръб

Стражите    Тодорка    Клек    Главно Пиринско Било

Байкушевата мура

Връх Кутело рано сутринта - изглежда червен от слънчевата светлина, тъй като Слънцето го огрява от изток

Д-р Явор Симеонов малко преди да стъпи на връх Кутело - около 20 метра под най-високата точка

Д-р Явор Симеонов и Манол Николов в атака на връх Кутело в един доста горещ летен ден. На такава надморска височина нещата стават още по-неприятни, тъй като Слънцето свети още по-силно. Научно погледнато, Слънцето не свети по-силно - само слънчевата светлина се филтрира през доста по-тънък атмосферен слой, тъй като надморската височина тук е 2900 метра, а дебелината на тропосферата е 10 000 метра. Така че до нас достига около 30 % повече слънчева светлина и то от най-неприятната част от спектъра, сравнено с лежането на плажа на Черно море на нивото на морското равнище. Или в бирария на 2 метра от плажа. Като прибавим и факта че долните слоеве на атмосферата са доста компресирани в резултат на атмосферното налягане и следователно филтрират повече от горните... облъчването става доста сериозно. Изгаря се бързо и тежко, затова носете шапки като Манол и пийте повече течности. Главоболието е сериозен симптом - на народен език се нарича слънчев удар, а от медицинска гледна точка представлява повишаване на вътречерепното налягане.

Връх Кутело 1, сниман при зимни условия от връх Тодорка. На заден план вдясно се вижда връх Бански Суходол - третият по височина в Пирин с неговите 2864 метра. Вдясно от връх Кутело се спуска скален ръб, с който Кутело се свързва с рида Църна Могила. Нашият екип е преминавал по този ръб при летни условия, но при зимни ще се изисква алпийска осигуровка.

Карстовият ръб Кончето - това представлява едно хлътване между Бански Суходол и Кутело с неговите две височини, които са разположени вдясно