Връх Бегова капа

Бегова капа

Връх Бегова капа е висок 2477 метра. Разположен е в планината Пирин, в Каменишкото странично било, непосредствено под връх Зъбът и връх Куклите. Изкачването на върха е сравнително лесно откъм хижа Каменица (Беговица), отнема около 2 часа. Необходимо е да се насочите по пътеката към Тевно езеро, която е маркирана със синьо и жълто; синята маркировка води към Тевното езеро, а жълтата - към хижа Пирин. След около един час път двете пътеки се разклоняват, жълтата се отклонява вляво, на юг, и трябва да тръгенете по нея. Преминава се през река, след което започва доста стръмно изкачване по склона на връх Бегова капа. Постепенно се печели височина, излиза се на равен участък с малко езеро, наречено Беговишко или Кукленско езеро. Ако продължите по пътеката, ще се изкачите към връх Зъба; ако вашата цел обаче е връх Бегова капа, се отклонете вляво и само след 10 - 15 минути ще бъдете на върха. От този връх идва името на хижа Беговица, но напоследък като че ли по-често се използва другото име - хижа Каменица. Вероятно защото Каменица със своите 2822 метра надморска височина е доста по-внушителен връх от Бегова капа!

Връх Бегова капа е изграден основно от гранити. Когато се гледа от запад, изглежда доста внушително. При поглед от Яловарника или Зъба към Бегова капа върхът почти не се забелязва - на фона на долината наистина трябва да знаете къде да гледате, за да го откриете. Склоновете а върха са доста стръмни, почти навсякъде са покрити с камъни, клек и хвойна и са доста трудно проходими. Ако се движите по пътеката обаче, няма да имате проблем да изачите върха. Няма трудно проходими участъци. На североизток и на запад склоновете на върха се спускат към долината на река Беговица, а на юг заграждат малък циркус, в който се разполага Беговишкото езеро.

Бегова капа и Зъбът - зимна снимка    Яловарника    България    Зъбни импланти    Върхове в България    Пирин    Беговишки превал

Тони Аврамова - връх в съвременната живопис и изобразителното изкуство въобще    Циркуси в Пирин    Малко Спано Поле

Имплантологичният портал на България    Подробна информация за Пирин    Беговишки превал    Хижа Беговица (Каменица)

Ридът Беговица    Беговишки езера    Ела