Сиврия

Връх Сиврия

Връх Сиврия е висок 2593 метра и е разположен в планината Пирин. Другото име, под което е известен, е връх Острец - както е известно, по времето на Възродителния процес всички върхове в Пирин с турскоезични имена бяха прекръстени. Освен това връх Сиврия се среща и под много други имена - Джангал (което става причина за обърквания, тъй като Джангал е съвсем друг връх в Пирин), Ченгал, Ченгалица, Дженгалица, Сиври Тепе и Сиври Чал. Връх Сиврия се издига по рида, който разделя циркусите Поповоезерен и Кременски, на североизток от връх Джано. Формата му наподобява конус, с характерно извит връх на север. Когато се гледа от север и североизток, има много внушителен вид. На изток и североизток от връх Сиврия се отделят къси разклонения, които бързо се снишават към дъната на ограждащите го циркуси. Върхът е разположен върху собствено странично било - билото на връх Сиврия, което се отклонява от Главното Пиринско Било точно при връх Джано. Страничното било на връх Сиврия е късо и след като образува върха, бързо губи височина в посока околните циркуси.

Връх Сиврия е изграден от гранит. Склоновете му са много стръмни и на практика непроходими, с изключение откъм връх Джано. От тази посока е и единственият път към върха, по който турист може да се изкачи без употребата на алпийска екипировка. За да се изкачите на връх Сиврия, е необходимо да търгнете от хижа Безбог в посока Поповото езеро; заобиколете Поповото езеро и се насочете към Демиркапия. След това се изкачете в посока връх Джано, но няма нужда да се изкачвате на самия връх - в момента, в който стигнете до превала, от който се виждат Кременските езера, се отклонете вляво и все по билото ще стигнете до най-високата точка на връх Сиврия. Възможно е и изкачване право от Поповото езеро нагоре, но там склонът е труднопроходим и маркирана пътека няма. Във високите части склоновете на връх Сиврия са покрити с клек и треви, а с намаляване на височината се появяват мурови дървета.

Названието Сиврия се свързва с турската дума Сиври - тя означава островърх, остър, висок. Съществува сорт чушки, който носи същото име и според много турсити връх Сиврия прилича точно на такава чушка! Според нашия екип обаче такова твърдение е доста пресилено - върхът не прилича на чорбаджийска чушка...

България    Върхове в България    Дуниното куче    Шамбала    Подробна информация за планината Пирин    Връх Вихрен

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.com    www.omegadentagroup.net    www.bg-dentist.eu    www.зъб.bg    Зъбни импланти

www.ralev-dental.bg    Върхове в Пирин    Дженгал    Информация за зъбопротезната имплантология    Връх Безбог    Безбожко езеро

Връх Сиврия

www.omegadentagroup.com    Върхове в Пирин    Дженгал    Подробна информация за планината Пирин    Главно Пиринско Било

www.ralev.name    Електронен магазин    Информация за зъбопротезната имплантология    Джинджирица

Връх Сиврия и връх Джано

Връх Сиврия и непосредствено до него - връх Джано

Подробна информация за планината Пирин

Връх Сиврия над Поповото езеро - от тази страна върхът изобщо не изглежда толкова висок и непристъпен. Възможно е изкачване от брега на Поповото езеро, но има доста сипеи и на места клекът на практика блокира изкачването. Пътека няма, затова препоръчваме да се изкачите по хода на билото откъм връх Джано. А и гледката отляво на Поповото езеро и отдясно на Кременските езера е просто спираща дъха!

Връх Сиврия, сниман от връх Голям Полежан. Връх Голям Полежан е близо 300 метра по-висок от Сиврия, поради което и на тази снимка Сиврия изглежда като нещастно хълмче - като Марково тепе в Пловдив, гледано от ботушите на Альоша. Далеч на хоризонта се вижда планината Боздаг, която е на гръцка територия - силно издигнати няколко хълма, които са оголени в своята най-висока част. В долния ляв ъгъл на кадъра се вижда едно от Кременските езера.

На тази снимка се вижда как страничното било на връх Сиврия постепенно губи височина

Връх Сиврия, сниман от връх Джано. От тази посока върхът изобщо не изглежда толкова величествен и непристъпен

Връх Сиврия, сниман от връх Голям Полежан

Връх Сиврия в облаци