Връх Яловарника

Яловарника

Връх Яловарника е разположен в Пирин и е висок 2763 метра. Труден за изкачване не толкова поради височината, колкото поради отдалечеността от градове и хижи. Най-лесен е подходът към върха откъм хижа "Каменица" или от хижа "Пирин". При зимни условия изкачването на върха е изключително трудно. Интересен преход е изкачването на връх Зъба, последвано от спускане по източния склон и изкачване на връх Яловарника. На връщане от този преход не е необходимо да се изкачвате отново на Зъба, просто се спуснете по една пътека към циркуса и се върнете обратно към хижа "Каменица". Яловарникът е разположен върху Каменишкото странично било между кота 2689 метра от север и връх Зъба от запад. Гледан от запад и северозапад, прилича на двуглав купол (както изглежда на снимката горе), а гледан от изток и запад наподобява трапец. Право на юг от върха се отделя къс рид, който разделя долините на реките Средна и Трета. Изграден е от гранит, склоновете му са много стръмни. Северозападните и североизточните склонове на върха се спускат към долината на река Беговица и циркуса Дупката. Те представляват страховити отвеси, по които се разполагат много каменни сипеи. Склоновете на върха на югоизток, юг и югозапад са по-полегати, осеяни са с камънаци, клек и треви. Те се спускат към циркуса Башмандра и долината на Третата река.

Името на връх Яловарника идва от това че в миналото през лятото под върха е пускан на паша яловият (безплоден) добитък, който трябва да се угоява за месо. Такива животни са означавани със сборното понятие яловина.

От Яловарника се открива отлична гледка към връх Каменица. Възможен е траверс през свързващия хребет, но се изисква повишено внимание, тъй като на места скалният ръб става по-изострен дори от Кончето. Все пак при опитна група и внимателно придвижване алпийска техника не е необходима.

Съществува малък циркус, който е разположен по склоновете на връх Яловарника. Нарича се Дупката и лежи високо над долината на Трета река. От юг, запад и север е ограден от склоновете на Яловарника, връх Каменица и кота 2689. На югоизток от връх Каменица се спуска къс рид, който затваря този циркус откъм североизток; отворът на циркуса е на югоизток. В него се намира Маненкото езеро. Въпросното езеро е с площ 9.5 декара, лежи на височина 2341 метра и има интересна капковидна форма. Водата от езерото се оттича през камъните към потока, който пресича циркуса и се влива в Третата река. Циркусът Дупката понякога се нарича и Малкото Гьолче.

www.ralev.ws    Връх Тодорка    www.simeonov.ws    Върхове в България    Връх Голена    Връх Куклите    Дженгал    Алпийски пейзаж

Зъбът

Връх Зъбът, сниман от подножието на Яловарника

Връх Яловарника, сниман от Мозговишка порта

България    Подробна информация за Пирин планина

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.com    www.bg-tourinfo.com    www.zahnarzt-bg.info    www.bg-dentist.eu    www.ralev.name

Връх Яловарника и до него - връх Каменица, вдясно