Башмандра

С това име се означават различни географски обекти в планината Пирин, всички те обаче са разположени около хижа Пирин. Понякога с това име се означават големи наклонени поляни, които се разполагат точно над хижата; понякога така се нарича местност, разположена на югоизток от местността Полежан и връх Човеко, в изворните части на потока Градинско дере. Но най-вече така се нарича един циркус, който се намира по склона на Каменишки рид, в изворните части на Средната река, към долината на която е отворен откъм югоизток. Ограден е от склоновете на върховете Голена, Куклите, връх Зъбът и връх Яловарника. Името на местността и циркуса произхожда от това че в миналото тук е имало много животновъдни стопанства и мандри; понеже склонът е южен, пасищата тук могат да се използват до късна есен - не се задържа сняг.

През този циркус преминава една пътека, която води от хижа Каменица до хижа Пирин. Пътеката е маркирана с жълто. Пътят между двете хижи отнема около четири часа. Започва от хижа Каменица, върви в посока връх Каменица, но след това се отклонява вдясно. Следва стръмно изкачване по склона на връх Бегова капа; след това пътеката преминава покрай връх Зъбът и след се спуска надолу в посока хижа Пирин през циркуса Башмандра.

Съществува и река със същото име - Башмандренска река. Тя се образува от сливането на няколко потока в циркуса Башмандра. Тече на юг, а след това на изток до местността Трите реки, където се събира с Крайната и Третата река. Дълга е около 6 километра.

Подробна информация за Пирин планина    Малко Спано Поле    Хижа Каменица    Лицево - челюстна хирургия    Ела    Върхове в България

Връх Каменица    Разложка котловина    Стражите