Демиркапия

Демиркапия е седловина в Пирин. Разположена е по Главното Пиринско Било, на височина 2466 метра. На изток се свързва с връх Джано, а на запад - с връх Демиркапийски чукар (Демиркапийски чуки). През тази порта преминава маркирана пътека, която свързва Поповоезерния циркус с Демиркапийския циркус, който е разположен на юг. Името на портата произхожда от турската дума демир (желязо) и капия (порта).

Демиркапия е най-високата точка на някога оживен търговски път, свързващ Разложката котловина с град Мелник. Под самата седловина в южна посока се намира Аргировото езеро; от него изтича река Пиринска Бистрица. По нейното поречие са разположени така наречените Мървашки села - села, населението на които се занимава с добив на желязна руда и с нейната преработка в желязо. Поради това и портата се нарича Демиркапия - Железарска порта според по-новото название. Останки от тази дейност все още се срещат около селата Пирин и Горно Спанчево, както и в местностите Нушков чарк, Гинчин мост, Лъките и други. Една от спирките на керваните по този път се е наричала Демирхан - там се е извършвала търговия с желязо и железни изделия. Те са се пренасяли през Демиркапия до селищата по горното течение на река Места. Ако се изкачите на седловината и огледате върховете наоколо, ще забележите характерното ръждивокафяво оцветяване по техните склонове. Това оцветяване според съвременната геология е сигурен признак за наличието на желязо в почвата. Това обяснява защо в миналото населението се е занимавало с добив и преработка на този метал; в днешно време такава дейност там не се извършва. Освен това в миналото теснини като Железарската порта са се наричали капии - укрепени места, на които в по-размирни години на Османската империя е имало и стража. Дори се е случвало пътят да се затваря с метална верига - нещо, което едва ли ще спре някой, който държи да премине, но според много автори това е още една причина портата да се нарича Демиркапия.

Демиркапийският циркус е разположен на юг от Демиркапия. Тук извира Трета река; циркусът е отворен точно на юг. В северна посока се огражда от Главното Пиринско Било по линията връх Кралев двор - връх Демиркапийски чуки - Демиркапия - връх Джано - Кадиев рид. На запад циркусът е заграден от Каменишкото странично било с върховете Каменица и Малка Каменица. При кота 2613 метра (която е южната кота на връх Демиркапийски чуки) се отделя къс рид, който се спуска право на юг и разделя Демиркапийския циркус на два дяла - западен и източен. Западната циркусна половина е по-дълбока. Наподобява фуния, на дъното на която се разполага едно от най-големите езера в Пирин - Митревото езеро. Източната част на циркуса е много по-плитка и малка като площ, в нея се разполага Аргировото езеро. 

Порти в Пирин    Подробна информация за планината Пирин    Връх Десилица    Бегликташ    Връх Малък Полежан    Върхове в България

Връх Демиркапийски чуки е висок 2647 метра. В различни туристически справочници се обозначава като Демиркапийски чукар, Демиркапия (което води до обърквания с името на портата), Демиркапийски чалове и Демиркапийски върхове. Разполага се между връх Кралев двор от северозапад и връх Джано от изток. С първия се свързва с тесен назъбен ръб, а от втория - седловината Демиркапия. Връх Демиркапийски чуки има две коти, поради което и името му е в множествено число; според много туристи обаче това са два отделни върха. По-високият от тях е северозападният - 2647 метра. Той има характерна шиловидна форма; от него се отделя къс рид, който загражда от югоизток малкия Кралевдворски циркус. Югоизточната кота наподобява гърбица и е висока 2613 метра - за нея вече стана въпрос по-горе. Тя формира гребен, който разделя на две Демиркапийския циркус. Върхът е изграден от гранит - склоновете му са много стръмни, покрити са с гранитни блокове, треви, хвойна и малки петна от клек. На север те се спускат към Поповоезерния циркус и вторичния на него Кралевдворски циркус, а на юг - към Демиркапийския циркус. От върха се виждат доста езера.

Подробна информация за Пирин планина    Българският имплантологичен справочник    Демирчал    Връх Вихрен

Демиркапия, снимана с много широкоъгълен обектив - фокусно разстояние 10 милиметра на компанията Canon

Снимка на Демиркапия с телеобектив. Ясно се вижда пътеката, която се изкачва към портата

Демиркапия в облаци. Снимата е направена отново с телеобектив от връх Голям Полежан