Пиринска Бистрица

Пиринска Бистрица е река в Пирин планина. Тя се образува от сливането на няколко реки и е най-дългата река в Пирин - 53 километра. За нейно начало се смята оттокът на Аргировото езеро, от което изтича рекичка, наричана Трета река. В местността Трите реки в нея се вливат Средната и Крайната река, след кеото Третата река приема името Пиринска Бистрица. Надолу тя тече в дълбока и гориста долина, в началото на югоизток, а после на юг и югозапад. Скоро след това тя достига до селата Пирин и Горно Спанчево. В този участък река Пиринска Бистрица има много притоци - Сипливица, Асаничка река, Бяла река, Черна река и Крива река. След това реката навлиза в Санданско - Петричката котловина, където преминава край селата Катунци и Ново Ходжево. Влива се отляво в река Струма, като в ограничен участък коритото й служи за граница между България и Гърция. Тук в река Пиринска Бистрица се вливат още притоци - Черешничка, Калиманска, Петровкса и Дели Крава. Водите на реката задвижват няколко ВЕЦ, а в полята се използват за напояване. Името й произхожда от името на село Пирин и думата бистър; съществува и река Санданска Бистрица. 

Голешевска и Бельовска река се сливат и образуват Калиманска река. Тя тече на запад и югозапад и недалеч от село Калиманци се влива в река Пиринска Бистрица. Дължината на Голешевска река и Калиманска река е 22 километра.

Долините на реките Средна и Трета са разделени от един рид. Върху него има поляна, която носи името Чемерика - по името на трева, която расте там - Veratrum на латински. През поляната преминава маркирана туристическа пътека от местността Попови Ливади за хижа Малина и Тодорова поляна.

По склоновете на върховете Ушите и Свещник се формират няколко потока. Те се сливат и образуват река, наречена Крива река. Тя тече на северозапад, до местността Попови ливади, като пресича Главното Пиринско Било между върховете Баба и Свещник. След това поема на югозапад и достига до местността Двете реки, в която местност приема най-дългия си приток - Пещерската река. След това Кривата река продължава на запад, при което в кратък участък водите й се губят за кратко под повърхността на земята. След това реката отново поема на югозапад и поема водите на Храсненска река. В различните участъци носи имената Добра лъка и Гагулска, тъй като преминава през местности с тези имена. При село Горно Спанчево се влива в река Пиринска Бистрица. Названието на реката се дължи на меандрите, които тя описва е местността Попови Ливади; възможно е да се дължи и на нейния неестествен ход - започва на изток от Главното Пиринско Било, а се влива в река Места вместо в река Струма.

От югозападните склонове на връх Мурата извира река, която местните хора наричат Черна река или Църна ряка. Тя тече на югозапад в дълбока гориста долина и на недалеч от село Пирин се влива в река Пиринска Бистрица.

Имплантология - цялата информация в един сайт    Кариес    Подробно за Пирин планина

Пловдивски художник    Шамбала    Хижи в Пирин    Каймакчал