Сгради

Сградата (наричана още здание) е архитектурно съоръжение, трайно свързано със земята и предназначено да предпазва хора, животни или предмети от вредни атмосферни въздействия. Още от дълбока древност човек започва да строи сгради - с жилищно и обществено предназначение. Първоначално обществените сгради са били предимно с религиозна функция, но с развитието на обществото възниква необходимост от все повече видове сгради. От момента на възникването си сградите започват да се конструират по три основни типа системи, които продължават да се употребяват и днес: масивна (с носещи стени), скелетна (при наколните жилища - тежестта се носи от хоризонталните и вертикални тънки елементи, а всичко останало служи за пълнеж) и въжена - при шатрите, където главните носещи елементи са натоварени само на опън. С течение на времето тези конструкции постепенно се развиват и си съперничат непрекъснато, въпреки че най-често се прилагат и трите заедно при един и същи строеж. Най-леки и здрави са висящите въжени (вантови) конструкции.

Днес сградите се строят основно по методите на сглобяемото строителство от готови стандартни елементи, които се монтират на мястото на строежа чрез усъвършенствана механизация. Строителството на една сграда е сложен технологичен процес, който обхваща най-общо две групи - груб строеж и довършителни работи. Много често различните технологични процеси се преплитат, но най-общо се спазва определена последователност: земни работи и фундиране, тухлена и каменна зидария, изолация, бетонни и стоманобетонни стени и междуетажни плочи, греди и колони, дъги и сводове; дърводелски работи, подови конструкции, леки стени, столарски работи (дограма - врати и прозорци), мазилки, облицовки, покривки, подове, стълби, тенекеджийски и железарски работи, бояджийски и стъкларски работи и много други. В строежа на една сграда понякога се включват стотици работници и се изисква специализиран труд на хора от най-различни сфери.

www.bg-tourinfo.com    България    Кордопуловата къща - впечатляваща сграда

Къщата на Георгиади    Строителство    Хотели    Зъбни импланти    Зъболекар в Пловдив    www.dentalimplants.bg

Една сграда, строена през 1754 година - Кордопуловата къща в Мелник. Тя е най-голямата възрожденска къща в България.