Циркус

Циркусът е едно природно образувание, което е специфично само за планините от алпийски тип - в България такива са Рила, Пирин, някои части на Витоша и Стара планина. Циркусът представлява вдлъбнатина с форма на кресло, на дъното на която обикновено има езеро. От най-ниската част на циркуса изтича река или поток - това се дължи на факта, че циркусите са ледникови образувания. В дъното на циркуса езерото се образува от топенето на ледника, а водата, която изтича, е резултат именно от това топене. Склоновете на циркуса са силно ерозирани, тъй като при образуването на ледника огромни ледени късове са се спускали по страничния склон, при което дори и твърдата гранитна скала започва да се рони. В някои циркуси езеро няма - дъното им е постлано с каменни късове, които са довлечени там именно от ледните маси.

Шамбала    Циркуси в Пирин    Бъндеришки циркус    Демянишки циркус    Мальовишки циркус    Василашки циркус

Пирин - най-страховитата и величествена българска планина    Поповоезерен циркус    Национален парк Пирин

Циркусът Гоялмо Спано поле - типичен циркус, но неизвестно защо се нарича поле

Панорамна снимка на циркус

Циркусът Малко Спано Поле - огражда се от връх Бъндеришки чукар (вляво) и Башлийски чукар (вдясно)

Отново циркусът Голямо Спано Поле - виждат се връх Георгийца, Гредаро и Муратов връх на заден план

Ето, това се казва циркус - снимката ясно показва типичната форма. На снимката горе е показан циркус в подножието на връх Башлийски чукар - циркусът Малко Спано Поле, който не е никакво поле, както се вижда на снимката. Думата циркус има латински произход и означава кръг; рядко циркусите в българските планини са с форма на идеален кръг, повечето са елипсовидни, овални или силно издължени, но все пак думата е успяла да се наложи като термин. Употребява се и в смисъл на цирк - поради специфичната форма на цирковата арена, а също и на шатрата на цирка. Някои по-сериозни циркове имат палатки с размерите на средно голяма жилищна сграда.

Много малък циркус с едно от Муратовите езера

Спускане надолу към циркуса на Муратовите езера, който е част от големия Бъндеришки циркус

Стената на Бъндеришкия циркус - връх Възела и вдясно от него - Башлийска порта. На заден план - Стражите и Ушиците

Големият Бъндеришки циркус с Дългото езеро - едно от най-големите по площ езера в Пирин

Много обширен и атрактивен циркус - Поповоезерният циркус. В него е разположено най-голямото по площ езеро в Пирин - Поповото езеро