Река Струма

Река Струма извира от планината Витоша и се влива в Бяло море. Събира водите от всички западни склонове на планината Пирин. Долината на река Струма отделя Пирин от планините Влахина, Огражден и Малашевска. Струма е дълга 415 километра, от които 290 километра на територията на България, а останалите - в Гърция. Извира от южните склонове на Черни връх, първоначално тече на юг, след което прави завой на запад и север и навлиза в Пернишката котловина - това се случва след язовир Студена. След това реката преминава през истинска мрежа от планини, котловини и проломи в Краището - провира се между планините Голо Бърдо, Черна Гора, Рудина планина, Конявска, Земенска и Осоговска. По течението на Струма се редуват котловините Радомирска и Кюстендилска и долинните разширения при градовете Батановци и Земен. Между тях реката преминава през проломите Кракра, Чардашки, Прибойски и Земенски. От многобройните притоци на Струма в този участък по-големи са Конска река, Светля, Треклянска, Драговишка и Елешница, като всички тези притоци са десни.

След Кюстендилската котловина Струма поема на югоизток. По поречието на реката се редуват котловините Дупнишка, Благоевградска, Симитлийска и Санданско - Петричка. Между тях има множество проломи - Скрински, Белополски, Орановски и Кресненски. В този участък по-големи притоци на река Струма са реките Джерман, Рилска и Благоевградска Бистрица, които са леви, а десни притоци са реките Логодашка, Стара, Сушичка, Брезнишка, Цапаревска, Лебница и Струмешница.

От Симитлийската котловина до границата с Гърция река Струма поема отдясно няколко реки, които водят началото си от Пирин. По-големи сред тях, подредени от север на юг, са: Градевска, Брежанска, Мечкулска, Ощавска, Влахинска, Градешка, Шашка, Гоговачка, Гюменджа, Санданска Бистрица, Лешничка, Склавска, Мелнишка и Пиринска Бистрица. В Рупелския пролом реката е притисната между планините Беласица и Сенгелска и така преминава на територията на Гърция.

На гръцка територия след напускането на пролома реката навлиза в голямата Сярска котловина. В нейния северозападен край тя пълни голямото Бутковско езеро (Керкини). Отляво поема водите на река Белица, а преди на напусне котловината отляво в нея се влива река Драматица (Ангиста). Тук някога се е намирало голямото езеро Тахинос, което сега е пресушено. След като прекоси полето на град Сяр (Серес), Струма си пробива път между планините Богданска (Бешик даа, Вертискос) и Кушиница. Скоро след това тя се влива в Егейско море в залива Орфано.

Името на река Струма произлиза от нейното средновековно име Стримон. В Гърция тя се нарича така и до днес. Смята се че названието има тракийски произход - от тракисйката дума струм, която означава течение, река. По времето на Османската империя реката се нарича още Карасу и Струма чай. Първото означава Черна вода от кара - черно и су - вода; вероятно това име е свързано с цвета на водата, който е доста тъмен. Второто име означава Струма река, тъй като чай от турски се превежда като река.

Реки в България    Река Дунав    Подпочвени води

Река Места    Пирин планина    Екшън    Бързеи

Река Струма е може би най-известното място за рафтинг в България. По течението на реката има удобни бързеи, изключително подходящи за това изшитание за тялото и духа. От пролетта до средата на юли се организират спускания, всеки, който е физически здрав и има желание, може да вземе участие и преживяването определено си заслужава! Спусканията са в лодки по шест, осем или десет човека, като лодката се управлява от инструктор, а участниците само гребат и биват подхвърляни от вълни и от течението на реката.

Всеки, който има желание да участва в рафтинга по река Струма, може да отправи запитване по е-мейл raftingteamrespect@gmail.com

Можете да отправите и запитване на телефони 0877 294 975 и 0879 489 375

www.raftingbg.com    www.ralev-dental.bg    www.dentalimplants.bg    www.bg-dentist.net

Страхил Димитров - фотограф на свободна практика - се занимава със заснеманията на рафтинг спускането по река Струма. За контакт със Страхил - телефон 0898 740039, е-мейл - StrahilDimitrov@yahoo.com

Шейтан дере (Ощавска река) се образува от сливането на няколко по-малки реки - Невързумско дере, Мочуришка река и други. В началото тече на северозапад, а след това на югозапад, преминава през село Ощава и достига до Кресненската клисура. Ощавската река е дълга 18.7 километра и се влива в река Струма. Невързумско дере пък започва от Невързумския циркус, който е най-северният по югозападните склонове на Пирин. Ограден е от Главното Пиринско било по линията Каменишки връх - кота 2565 метра. Всъщност всички реки и потоци на запад от Главното Пиринско Било се вливат в река Струма.

Поглед към поречието на река Струма от Плешки връх. На заден план е планината Беласица

Рафтинг по река Струма    Бързеи

Отново поглед към долината на река Струма от Плешки връх - от този връх долината се вижда отлично при ясно време

Река Струма, снимана от връх Башлийски чукар