Снимки на град Видин и река Дунав

copyrightęby everybody

Град Видин - алея покрай р. Дунав. Снимката е направена през лятото с фотоапарат Fuji Finepix 9500. В града има доста приятни места за разходка - проблем представляват големите ята комари, които излизат на лов в късния следобед през лятото. Според очевидци когато комар кацне на ограда, кучетата в махалата започват да лаят по него

Автор на снимката - д-р Венцеслав Ралев