Башлийски езера

Башлийските езера са десет на брой и са разположени в едноименния циркус. Повечето от тях пресъхват, особено в средата на лятото - месец юли и август. От тях води началото си Башлийска река. Езерата принадлежат към басейна на река Санданска Бистрица, ляв приток на река Струма. Обширният Башлийски циркус е разположен между върховете Башлийски, Бъндеришки, Превалски чукар и Типиците. Езерата носят името на връх Башлийски чукар, който е разположен най-близо над тях - като подлежащият циркус носи същото име. Размерите на езерата не са големи - общата им площ е 19.4 декара; най-голямото езеро има повърхност от едва 7.8 декара и размери 160 на 100 метра. Дълбочината на повечето езера не е известна, но не е особено голяма - от порядъка на 2 - 3 метра - поради което и често пресъхват. Разположени са почти по паралела, от запад на изток, като най-западното е и най-високото (2461 метра надморска височина, 41°43′24″ северна ширина и 23°25′40″ източна дължина), като по този начин то се включва между десетте най-високи пирински езера. Останалите три са разположени на изток от първото: второто - на 2430 метра, 41°43′19″ северна ширина и 23°25′55″ източна дължина; третото - на 2313 метра надморска височина, 41°43′00″ северна ширина и 23°31′23″ източна дължина и четвърто, най-източно и най-ниско разположеното - на надморска височина от 2291 метра, 41°43′15″ северна ширина и 23°26′13″ източна дължина.

Езерата дават началото на река Башлийца, която тече в югозападна посока и е най-горният приток на Санданска Бистрица. Покрай Башлийските езера минава немаркирана пътеката от хижа Яне Сандански и заслон Спано поле за хижа Вихрен, през Башлийската порта. По време на Възродителния процес езерата са преименувани на Главнишки езера, но това име така и не успя да се наложи сред туристите.

Крави пасат зелената свежа трева над едно от езерата - тъй като вливащите се поточета напояват тревата обилно, тя е идеална за паша

Три от Башлийските езера в разгара на лятото

Подробна информация за Пирин планина    Езера в Пирин   Българският имплантологичен справочник

Връх Башлийски чукар    Башлийска порта

Формата на езерата варира в завимост от сезона - тъй като езерата са плитки, през по-влажните сезони те бързо заливат околните поляни и увеличават повърхността си. При по-дълбоките езера (например езеро Окото в Рила) това няма как да се случи - дълбочината на въпросното езеро е 37.5 метра и освен това то е разположено в много дълбок циркус. Пресъхването на езеро с подобна дълбочина е невъзможно, а препълването му е силно затрунено - от него изтича река, която при по-влажен сезон просто увеличава дебита си. Бреговете на Окото са стръмни и няма как да бъдат залети от вода.

Връх Каменица се извисява на хоризонта, вдясно от него - Яловарника

Снимка на едно от Башлийските езера със зелен филтър. Пирин е достатъчно зелена планина; при поставяне на зелен филтър обаче се получава насищане на цвета

Башлийски циркус през ранния есенен сезон

В началото на есента Башлийските езера почти пресъхват, особено при по-сухо лято

Дори в началото на месец октомври по най-високите върхове на Пирин планина започва да пада сняг - а понякога дори и в началото на септември. На снимката горе се вижда сняг по връх Момин двор (почти в центъра на кадъра). Връх Каменица е в облаци, но по северния му склон също има вече сняг. Понякога пък дори в средата на ноември липсва снежна покривка - при по-топъл есенен сезон.