Исторически музей Видин

Музеят в град Видин    Българският имплантологичен портал    Следдипломно обучение    Зъб    Население на Видин

Град Видин    История на Видин    Кръстата казарма    Видинска епархия    Катедрален храм "Свети Димитър"    История города Видина

Историческият музей е един от най-старите научни и културни институти в град Видин, важен общественозначим център за съхранение, научна обработка и популяризиране на културно-историческите ценности. Началото на музейното дело във Видинския край датира от 1910 година, когато е създадено Археологическо дружество и е уредена първата музейна сбирка. След войните от средата на 20-те години на ХХ век археологическото дружество “Бонония” активизира събирателската си дейност и под ръководството на учителя Васил Атанасов урежда експозиция предимно от нумизматични материали и български шевици в сградата на старата турска поща. Мястото на Видинския музей в националната музейна мрежа е утвърдено с успехите му в изграждането на музейните експозиции, структурирането на отделите и постиженията в научноизследователската област. Музеят е с добре изградена и пълноценна структура, съответстваща на неговия общоисторически профил. Експозицията съдържа следните раздели:

1. Археология (с раздели “Праистория”, “Античност” и “Средновековие”) - богатата експозиция на отдела е разположена в основно реставрираната сграда на Конака (1977 г.)

2. Нумизматика - фондът наброява над 30 хиляди монети

3. Етнография - експозицията се намира в музея Кръстатата казарма от 1969 г.

4. Българските земи XV - XIX век - експозицията е разположена в Конака

5. Нова история

6. Най-нова история

7. Връзки с обществеността

Библиотечният фонд на музея, наброяващ над 4600 тома, обслужва както музейните специалисти, така и много учреждения, граждани, студенти и ученици. За музейните фондове, съхраняващи над 63 хиляди експоната, се грижат квалифицирани музейни специалисти - историци и филолози.

Адрес на музея:

Град Видин - п.к. 3700
ул. “Цар Симеон Велики” 13
тел. +359 94 601710 - директор
тел. +359 94 601707 - уредници
e-mail: museumvd@mail.bg