Била в Пирин

Била и хребети в Пирин

Схема на различните била и хребети в планината Пирин. С различни цветове са означени билата, а с точки - различните върхове в тази величествена планина. Според изялвения на приятели на нашия екип във Фейсбуук, дори и в мозъка на германски данъчен инспектор не може да се роди нещо по-прецизно и подредено от дидактична гледна точка - така всеки, дори и да си няма никаква представа от географията на Пирин, си изгражда една схематична карта за разположението на всички хребети и върхове в планината. Повече информация за върховете в България прочетете тук... В Пирин се различават няколко била, които се разклоняват от Главното Пиринско било; познаването им и схематичното им представяне в двуизмерното пространство е ключ към разбирането и осмислянето на герографията на тази впечатляваща планина. Някои била са съвсем къси - например билото на Котешки чал и и билото на Башлисйки чукар, а други са дълги и доста рзчленени - например Каменишкото било. Синанишкото странично било е извито и завършва с връх Синаница, а Полежанското странично било се разклонява на две, като едното разклонение образува връх Газей. Нещо подобно се случва и с Тодориното странично било - част от него образува връх Малка Тодорка. Билото на връх Сиврия (Острец) е късо и право, само за около 20 минути можете да достигнете от връх Джано, от който се отклонява въпросното било, до връх Сиврия.

С точки от 1 до 33 са означени следните върхове:

 1. Връх Пирин - 2593 м.

 2. Даутов връх - 2597 м.

 3. Разложки суходол - 2570 м.

 4. Котешки чал - 2715 м.

 5. Дуниното куче - 2489 м.

 6. Баюви дупки - 2820 м.

 7. Кутело - 2908 м.

 8. Вихрен - 2914 м.

 9. Муратов връх - 2669 м.

 10. Синаница - 2516 м.

 11. Караулите - 2633 м.

 12. Възела - 2620 м.

 13. Бъндеришки чукар - 2738 м.

 14. Башлийски чукар - 2670 м.

 15. Средна Тодорка - 2706 м.

 16. Малка Тодорка - 2712 м.

 17. Голяма Тодорка - 2746 м.

 18. Голям Типиц - 2645 м.

 19. Малък Типиц - 2644 м.

 20. Момин двор - 2725 м.

 21. Кралев двор - 2680 м.

 22. Джангал - 2730 м.

 23. Голям Газей - 2761 м.

 24. Голям Полежан - 2851 метра и до него също с 24 - Безбог - 2645 метра, тук германският данъчен инспектор е объркал номерацията, за което се извинява на цялата глобална информационна мрежа!

 25. Голяма Каменица - 2822 м.

 26. Яловарника - 2763 м.

 27. Зъбът - 2650 м.

 28. Куклите - 2686 м.

 29. Джано - 2668 м.

 30. Сиврия - 2593 м.

 31. Ченгелчал - 2709 м.

 32. Хлевен - 2645 м.

 33. Ореляк - 2099 м.

Пирин започва и завършва с две седловини - Предела и Парилската седловина. Всъщност Главното Пиринско било не започва от седловината Предел, а в западна посока от нея. Чрез Предела Пирин се свързва с планината Рила, а чрез Парилската седловина - с планината Славянка.

www.dentalimplants.bg    www.bg-tourinfo.com    www.ralev-dental.bg    www.ralev.ws    www.maxillofacial.bg    Хижи в Пирин

Главно Пиринско било    Полежанско странично било    Интернет    Най-добрият пловдивски художник

Синанишкото странично било

Главното Пиринско било - вижда се отлично, снимката е направена от Плешки връх

Краят на Главното Пиринско било - връх Пирин. Същият връх може да се нарече и начало на билото. Снимката отново е направена от Плешки връх