Полежанско странично било

Полежанското странично било се нарича още Мангъртепенско било, тъй като носи името на най-високия връх, разположен върху него - Голям Полежан или Мангър Тепе. Това било е едно от най-масивните била в Пирин. Отделя се от Главното Пиринско Било при кота 2722 метра (връх Момин Двор) и почти по цялото си протежение върви право на север. По него са разположени много атрактивни върхове, отделени един от друг чрез седловини - връх Джангал, гребенът Обидимски Ушици, връх Голям Полежан, гребенът Ушиците със Стражите, връх Каймакчал и връх Конарево. След последния връх Полежанското странично било постепенно се спуска към Разложката Котловина. От Полежанското странично било се отделят различни по-малки странични била, които се явяват вододели между реките Демяница, Десилица, Безбожка, Ретидже и притоците им. Върху тези била са разположени върховете Газей, Безбог и Десилица.

Информация за зъбните импланти    Пирин планина    Лицево - челюстна хирургия

Българският имплантологичен портал    Себорейна кератоза