Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

Връх Голям Типиц

Връх Голям Типиц е висок 2645 метра. Вижда се вдясно като заострен хребет, а вляво е връх Малък Типиц - 2644 метра. На заден план е връх Тодорка - вижда се Голяма Тодорка. Всъщност Типиците са не два, а три върха - с височина 2646, 2645 и 2634 метра. Те ограждат малкия Типицки циркус от юг, север и запад. Два от тях - западният и южният - са разположени върху Главното Пиринско Било, а третият връх от групата (северният) - върху рида, който разделя циркусите Василак, Типицки и Валявишки. Централно място заема най-западният връх от групата, който се нарича Голям Типиц и е висок 2646 метра. В различни литературни източници той се отбелязва с имената Типиц, Типиц Първи, Голям Типик и Типица Чукар. Издига се по Главното Пиринско Било между връх Опрено от северозапад и южния връх от групата на Типиците от югоизток. Върхът е възлов в тази част от планината. От него на севроизток се отделя къс рид, който разделя циркусите Василак, Типишки и Валявишки дупки. По форма върхът наподобява конус, склоновете му са много стръмни, обрасли са с треви, хвойна и клек, а на много места има сипеи и камънак. Спускат се към циркусите Типицки от изток, Василашки от север и Башлийски от югозапад.

Южният връх от групата е висок 2645 метра и се издига също по Главното Пиринско Било между върховете Голям Типиц от северозапад и Превалски чукар от юг. От тях го отделят добре изразени седловини - премки. От него на североизток се спуска къс рид, който затваря от югоизток Типицкия циркус. Също има конусовидна форма, склоновете му се спускат към циркусите Типицки и Башлийски в посока север и югозапад, а тези на изток - към долината на Валявишка река. В различни източници се обозначава с различни имена - Малък Типиц, Горната Скала, Голямата Страна, Малък Типик и Типиц Втори.

Северният връх от групата на Типиците е висок 2634 метра. Има формата на конус. Особено внушителен е когато се наблюдава от североизточна посока. Склоновете му се спускат към циркусите Типицки (на изток и югоизток), Василак (на запад и северозапад) и Валявишки дупки (на северозиток).

Името на трите върха произхожда от тревата Типец - планинска власатка (Festuca Ovina). Същият произход вероятно е налица и при името на долината Итипица. Срещат се и други предположения за произхода на това име - според К. Попов то може да се свърже с посочената от Н. Геров дума типый - тя означава широк, плосък, спенат. Според И. Тантилов пък това название има гръцки произход - на този език типикон означава сборник от църковни правила, църковен устава. Според автора това се дължи на религиозен култ към връх Тодорка, което според нас е малко вероятно.

По склоновете на върховете Голям и Малък Типиц течат различни по големина потоци. Много изтичат и от Типицките езера. Всички те се сливат и образуват Типицката река. Тя тече на североизток и се влива вляво в река Валявица. 

Най-добрият пловдивски художник    Интернет    Информация за зъбните импланти    Превалски чукар    Тодорова поляна

www.ralev-dental.bg    Подробна информация за Пирин    Превалски чукар    Типицки езера    Тодорка

В центъра на кадъра - връх Малък Полежан. Точно под него се вижда връх Голям Типиц, а вдясно от него - връх Малък Типиц

От Типиците се открива чудесен изглед към Бъндеришки чукар (по-високият вдясно) и Башлийски чукар - вляво