Връх Джано

Връх Джано е висок 2657 метра. Разположен е върху Главното Пиринско било между върховете Демиркапийски чуки и Ченгелчал. Изграден е изцяло от гранит. Седловината Демиркапия отделя връх Джано от връх Демиркапийски чуки. На североизток от връх Джано се отделя страничното било на връх Сиврия, което било разделя циркусът на Кременските езера от Поповоезерния циркус. Освен това на югоизток от върха се отделя големият Кременски рид. Връх Джано има формата на пресечен конус. Склоновете му са много стръмни, каменисти, на отделни места се срещат треви, а по-надолу - клек и хвойна. На североизток те се спускат към Кременския циркус, на югоизток към Каменишкия циркус, на запад - към Демиркапийския циркус, ана северозапад - към циркуса на Поповото езеро. Върхът е обграден отвсякъде от циркуси.

Произходът на името на този връх е неясен. Според проф. К. Попов то произхожда от турската дума джана - тя означава скала, която стърчи над морето. Според някои краеведи основен поминък на населението тук е било животновъдството - и повечето животни са носели чанове, които със своята форма на пресечен конус много наподобяват върха. Поради това и чобаните са нaрекли върха Джано. Тези теории са малко вероятни, но кой би могъл да каже със сигурност? В края на миналия век беше преложено върхът да бъде прекръстен на Орловец, но това име така и не беше възприето.

Връх Кривец (Ченгелчал), заснет от връх Джано

Връх Джано, заснет от връх Ченгелчал

Планини в България    Пирин    Дженгал    Джинджирица

Сиврия    Поезия от цветя    Бегликташ

Върхове в България    Върхове в Пирин    Електронен магазин    Информация за зъбопротезната имплантология

Връх Дженгал    Подробна информация за планината Пирин

Връх Джано се извисява над Поповото езеро, точно в средата на снимката

Връх Хлевен

Хора слизат от връх Джано

Връх Сиврия