Тодорка

Връх Тодорка е висок 2746 метра и е единадесетият връх по височина в планината Пирин. Намира се над град Банско, откъдето се вижда отлично, а и от върха се открива много добра гледка към Банско. По северния склон на върха са разположени много ски писти, благодарение на които Банско се оформи като развита ски - дестинация в последните няколко години. Връх Тодорка се изкачва лесно откъм ски пистите (от местността Шилигарника), както и от юг през Тодорина порта.

Тодорка или Тодорин връх е масивен връх, най-висок на Тодориното странично било и всъщност единствен връх, който се намира на него. Той е изграден от гранит, но не е скалист, въпреки че се отличава доста стръмни склонове. Вероятно ерозията си е казала думата - за това свидетелстват и сипеите, които са се образували по склоновете на върха, с течение на времето при процеса на изветряне скалите са се разрушили. Тодориното било представлява сравнително късо било с три върхови точки, наричани съответно Голяма, Средна и Малка Тодорка. Голяма Тодорка се намира в най-северната част на билото и при поглед от Банско впечатлява с пирамидалната си форма. Именно по нейните склонове са направени няколко писти, на които разчита ски-туризмът в Банско. От Голяма Тодорка билото върви на югозапад, за да стигне до Средна Тодорка (2706 м), след което се отклонява на югоизток до Малка Тодорка (2712 м). В източна посока в така оформения циркус се намират двете езера Тодорини очи, край които преминава пътеката от хижа Вихрен до хижа Демяница. В западна посока се простира Бъндеришката долина, която завива по характерен начин, следвайки завоя на връх Тодорка. Ето защо от Банско краят на долината (връх Възела) не може да се види. Тодорка може да се изкачи най-лесно откъм Тодорината порта (на юг от върха в началото на Тодориното било), откъдето денивилацията до Голяма Тодорка е само 170 м, а също и от север, от Шилигарника. Там е единственото истински скалисто място на върха - тесен зъбер, който свързва горните станции на лифтовете с върха. Емоционално и незабравимо изживяване може да бъде изкачването направо от хижа Вихрен по стръмните Тодорини улеи, но за това е необходима сериозна подготовка и мотивация.

От върха се открива широка панорама. Забележителна е гледката към върховете Вихрен и Кутело на запад, както и към Стражите на изток. На юг пък над всички други върхове се издига могъщият ръб на връх Каменица. На север при ясно време Банско се вижда с такава чистота, че спокойно могат да се различат всички улици и сгради.

Името на върха е свързано с две легенди. Първата от тях твърди че юначната българка Тодорка, защитница на крепостта Ситан, до последния си дъх се борила с друговерците турци и предпочела смъртта пред поруганието (в различните варианти тук се намесва и персонаж на има Мурат бей, на когото е кръстен връх Муратов). Гонена от турците, тя се качила на върха над крепостта, хвърлила се в бездните му и загинала. Според втората легенда една местна девойка на име Тодорка след като не могла да склони баща си да я даде за жена на нейния любим Васил (Василаки), избягала от дома и като се качила на върха, заплакала, от което се образували двете езера Тодорини очи (или още Тодорини сълзи). Васил напразно я търсил, докато накрая стигнал до близкия връх Василашки чукар и там, отчаян, се хвърлил в езерото под върха (едно от Василашките езера).

Връх Тодорка    Пирин    Камъни    Клек    Главно Пиринско Било    Байкушевата мура    Върхове в България    Голям Полежан    Стражите

Баюви дупки    Зъбни импланти    Художник от град Пловдив    Зъболекар в Пловдив    Пирин планина    Малка Тодорка    Лимфна дисекция

Тодорка, заснета от западния склон, от хребета, по който се стига до Средна Тодорка и Малка Тодорка

www.omegadentagroup.net    www.ralev-dental.net    www.bg-tourinfo.net    Имплантологичният портал на България    Интернет

Байкушевата мура    Най-добрият пловдивски художник    Малка Тодорка

www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.net    www.bg-dentist.eu    www.ralev.name    www.avramova.bg

Малка Тодорка

Снимка от подножието на връх Тодорка към Каймакчал, при зимни условия

 

През зимата връх Тодорка предлага отлични условия за ски

Изглед от ски пистата на връх Тодорка

Връх Тодорка, сниман със син филтър от Хвойнати връх

Връх Тодорка, заснет с жълт филтър - получават се извънземни пейзажи

Изглед от връх Тодорка към Разложката котловина