Дуниното куче

Връх Дуниното куче

Връх Дуниното куче е висок 2489 метра. Издига се върху Котешкия рид, на юг от едноименната местност. Има формата на конус, изграден е от мрамори. Склоновете му са много стръмни, покрити са с камъни и клек, които на по-малка височина вече отстъпват мястото на иглолистна гора. На северозапад и югоизток склоновете на върха се спускат към циркусите Баюви Дупки и Бански Суходол, а на североизток - към дола Котечко дере. Недалеч от върховата пирамида, на около 800 метра на север от нея, се намира извор, наречен Кацата. Поради това в някои източници връх Дуниното Куче се споменава с това име.

Произходът на името не е точно изяснен. Върхът е на границата на землищата на Банско и Разлог, а в град Банско има фамилия Дунини. През 1936 година в Държавен вестник се среща съобщение за отчуждаване на нива на гражданин на име Петър Дунин - вероятно от тази фамилия произхожда и името на върха. Според И. Тантилов пък имената на обектите в региона носят имената на животни - кон (Кончето), котка (Котешки рид) и куче - връх Дуниното куче.  

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    www.ralev-dental.com    www.bg-tourinfo.com    www.ralev-dental.bg    www.ralev.name    www.bg-tourinfo.info

Снимка на връх Дуниното куче от град Банско

Зъбни импланти    Църна могила

www.ralev-dental.bg

Дуниното куче - няма никаква грешка, на тази снимка от изток върхът изглежда наистина като куче!

Главата на Дуниното куче

Куче, но в планината Рила, не в Пирин

Отново главата на Дуниното куче

Около Дуниното куче започват по-ниски хребети, които са преход между алпийската част на Пирин и гористия пояс