Башлийски чукар

Връх Башлийски чукар е висок 2670 метра. Намира се в Северен Пирин (алпийската част на планината Пирин), в малко разклонение на Главното Пиринско било. Разклонението носи името на върха - нарича се Башлийско било. На тази снимка върхът е заснет от Бъндеришки чукар, който е съседен връх и от който се отделя въпросното собствено странично било на Башлийски чукар. Билото на връх Бъндеришки чукар отделя долините на реките Сърчалийца и Башлийца. Когато се гледа от югоизток, запад и северозапад, връх Башлийски чукар има типична трапецовидна форма - трудно можете да сбъркате върха; когато се гледа от юг обаче, този връх има форма на конус, тъй като билото се стеснява в южна посока. Гледан от югозапад, връх Башлийски чукар изглежда като огромна, силно заоблена гърбица. Върхът е изграден от гранит, а в по-голямата си част склоновете му са много стръмни. На североизток и изток те ограждат Башлийския циркус, а на юг и югозапад се спускат към местността Атмегдан. Най-стръмни са склоновете на върха в посока север и северозапад - те се спускат към Голямо Спано Поле и Малко Спано поле и са си направо отвесни. Темето на върха е почти голо, покрито е с едри скални блокове. С намаляването на височината на върха камънаците отстъпват място на големи площи с трева, хвойна, клек и рядка гора.

Как е най-лесно да се изкачите на връх Башлийски чукар? Ами лесен начин няма. Възможен е подход откъм хижа Вихрен, който би отнел между 3.5 и 4 часа в едната посока. За целта е необходимо да тръгнете в посока Тевно езеро, като трябва да се придържате задължитено към червената маркировка. Тя маркира главния маршрут в Пирин, който общо взето с малки отклонения върви по протежение на Главното Пиринско Било. Има малко отклонение, отбелязано с табелка към Рибното езеро - вдясно от маркараната пътека, която отклонение само ще ви забави. Все пак, езерото е красиво и си заслужава да се види и заснеме, но след езерото пъткета е маркирана само с каменни пирамидки и като нищо човек може да се заблуди. След това страничната пътека отново се влива в главната пътека с червената маркировка. Постепенно тя се изкачва нагоре и нагоре до Башлийска порта - всъщност това е една заблуда, изобщо не става въпрос за Башлийска порта. Главната пътека преминава през един превал, който няма име, а истинската Башлийска порта отново е разположена встрани и отново до нея се стига по разклонение, маркирано с каменни пирамидки. Въпросното разклонение спестява поне 20 минути изкачване и ходене по хребета, но силно ви препоръчваме да се спуснете по него на връщане с цел избягване на заблуда. Дръжте се по хребета вдясно и скоро ще достигнете двете коти на връх Бъндеришки чукар; след това за още 20 минути по странично разклонение ще достигнете и самия Башлийски чукар. Не е необходимо да се изкачва Бъндеришки чукар, което спестява време и сили - пътеката подсича върха и по малкото свързващо било достига връх Башлийски чукар.

Възможно е и изкачване от заслона Спано поле. Той се достига сравнително лесно от хижа Каменица или от летовище Туричка Черква, като за целта трябва да тръгнете по лош черен път, маркиран с жълто. Някъде по пътя има табела, указваща че се движите в посока Бъндеришка порта, но няма нужда да достигате до портата - така или иначе, заслонът е разположен доста преди нея. Заслонът е разположен точно под връх Башлийски чукар, от там право нагоре изкачването отнема около половин час. 

Интернет    Информация за зъбните импланти    Върхове в България    Гора    Бъндеришки чукар    Лицево - челюстна хирургия    Българският имплантологичен портал

Снимка на връх Башлийски чукар от Хвойнати връх. Използван е син филтър, който при ясно време и висок светлинен интензитет дава невероятни ефекти. Виждат се двете височини на върха и стръмната северозападна стена. Вляво се намира най-високата кота на Бъндеришки чукат, а вдясно - една от височините на връх Теодосиеви караули.

Зъбни импланти    Ецване    Зъбни импланти - Ралев Дентал

Поредица от върхове в Пирин - името на всеки един от тях е написано с червени букви над съответния връх

На преден план - връх Башлийски чукар, сниман през един ясен летен ден. Снимката е направена от пътя между хижа Яне Сандански и хижа Каменица. Вдясно от Башлийски чукар се вижда връх Георгийца. Откъм югозапад се вижда че върхът не е толкова стръмен, има доста клек и гора в по-ниската част. Изкачването на Башлийски чукар от тази страна е лесно - трябва само да достигнете заслона Спано поле, откъдето се тръгва урбулешката нагоре до достигане на най-високата точка.

Снимка на връх Башлийски чукар от подножието на Бъндеришки чукар

Снимка на връх Башлийски чукар от доста голямо разстояние - от връх Баюви Дупки. Добре се виждат двете коти на върха - като дясната е с по-голяма височина. Вляво от върха се вижда отново Бъндеришки чукар; вдясно се открива една от височините на връх Теодосиеви караули. Вдясно от нея добре се очертава триъгълната пирамида на Муратов връх - от Баюви дупки и Главното Пиринско Било той изглежда осоебно внушителен.

Башлийски чукар между Бъндершки чукар и Спанополски чукар - общо взето, в Пирин чукари да искаш! На преден план се вижда Хвойнати връх - точно под мощния Бъндеришки чукар. В това описание обаче има допусната грешка - вдясно на кадъра не се вижда Спанополски чукар, а една от височините на Теодосиеви караули.

На преден план се вижда връх Спанополски чукар; точно над него - Башлийски чукар и на заден план вдясно - връх Каменица

Групата на Башлийските езера се разполага точно под Башлийски чукар в едноименния циркус. Башлийският циркус е един от най-големите циркуси в Пирин - има диаметър от около 4 километра! Ограден е от Главното Пиринско Било (от изток), билото на връх Башлийски чукар (от север) и от билото на Мозговишки чукар от юг. Отворен е на запад - както всеки циркус, тъй като това е форма на планинския релеф, много наподобяваща кресло.

Седловината, която отделя Башлийски от Бъндеришки чукар

Започва изкачването на връх Башлийски чукар. Пътеката е обрасла и трудно проходима, има и доста стръмни участъци

Башлийски чукар има едно дълго било, като най-високата точка се вижда на тази снимка - леко вляво от центъра на кадъра

Най-високата точка на връх Башлийски чукар. Вдясно от нея се виждат връх Вихрен и връх Кутело

Поглед от Башлийски чукар към Бъндеришки чукар - той се вижда на преден план, леко вдясно от центъра на кадъра

Поглед от върха към Каменишкото странично било

Северозапдната стена на върха - изключително стръмна, проходима е само с алпийска техника

Снимка на връх Башлийски чукар от град Сандански

През месец юни все още има останали петна от сняг. В центъра на кадъра е циркусът Малко Спано поле

Отново северозападната стена на Башлийски чукар