Връх Ореляк

Връх Ореляк е висок 2099 метра и се намира в Среден Пирин. Местните хора го наричат още Орелек. В различни туристически справочници се отбелязва още с имената Орелова скала и Орлова чука. Разположен е върху Главното Пиринско Било между кота 2071 метра от североизток и кота 2013 метра от юг, на северозапад от местността Добро поле. Изграден е от мрамори. Склоновете му са много стръмни, покрити са със скали и клек, между които се среща и планинска върба. Западните склонове на върха са особено впечатляващи - спускат се към долината на река Пиринска Бистрица като стръмна стена. На върха е построена кула с височина 95 метра, която излъчва радио- и телевизионен сигнал, а през послените години - и сигналите на мобилни оператори. До кулата достига черен път с дължина 9 километра.

Името на върха се дължи на това че в миналото тук са виели гнезда много орли. Понякога броят им е бил толкова голям, че местните хора са ги наблюдавали да кръжат на орляци над върха - от там произлиза и името Ореляк. За съжаление след построяването на кулата орлите са изчезнали.

Най-добрият пловдивски художник    Интернет    Кариес    Шамбала    Дентални материали    Върхове в Пирин

Информация за зъбните импланти    Подробно за Пирин планина    Пловдивски художник    Върхове в България