Билото на Башлийски чукар

Билото на Башлийски чукар е късо било, което разделя циркуса на Малко Спано Поле от големия Башлийски циркус. Отделя се от Главното Пиринско било при връх Бъндеришки чукар, завива на около 90 градуса право на запад и бързо губи височина. Върху билото е разположен само един връх - едноименният Башлийски чукар. По най-високата част на това било е прокарана пътека, която води от Бъндеришки до Башлийски чукар. За съжаление районът не се посещава много от туристи и пътеката през последните години е обрасла, поради което се проследява трудно. На места се губи, но при ясно време загубата на ориентация е невъзможна.

Снимка на билото на Башлийски чукар - вижда се как хребетът се спуска надолу и бързо губи височина

Подробно за Пирин планина    Кариес

Най-високата точка на билото, на заден план е връх Бъндеришки чукар

Панорама от Пирин планина. На заден план - връх Каменица, Яловарника, Зъбът и Куклите

От пътя за хижа Каменица се открива отлична видимост към билото на Башлийски чукар - само че на горната снимка едно стъбло от ела е застанало точно пред билото

Един бор закрива връх Башлийски чукар - всъщност дървото е вероятно ела. Вляво от върха се спуска билото на Башлийски чукар, което е обрасло с иглолистна гора в своята по-ниска част. Както беше описано по-горе, въпросното било е късо и свършва много бързо покрай долината на Башлийска река - приток на Санданска Бистрица. Билото на връх Башлийски чукар се отделя от Главното Пиринско Било точно при връх Бъндеришки чукар при неговата най-висока кота.

Отлична видимост в посока връх Куклите, Голена и връх Кельо

От връх Георгийца пък отлично се вижда билото на Башлийски чукар - вдясно от Бъндеришки чукар, който е в центъра на кадъра. Въпросният Бъндеришки чукар според нашите изчисления се намира точно в геометричния център на алпийската част на Пирин - северен Пирин. Върхът е отдалечен на равно разстояние от началото и края на Главното Пиринско било и е разположен върху този хребет.

Пловдивски художник   Шамбала

Връх Бъндеришки чукар, при който билото на връх Башлийски чукар се отделя от Главното Пиринско Било. Снимката е направена в началото на месец октомври 2015 година от Башлийска порта - вече има сняг по северния склон на върха. Всъщност това не е най-високата кота на Бъндеришки чукар - зад нея има още една.

Билото на Башлийски чукар с двете височини на върха - използван е розов филтър, снимката е направена от връх Георгийца

www.dentalimplants.bg    www.ralev.bg    www.maxillofacial.bg

Циркусът Голямо Спано поле, на заден план - билото на Башлийски чукар

www.ralev-dental.bg    Подробна информация за Пирин планина

Ясен летен ден - има отлична видимост докъдето стига погледът

Българският имплантологичен справочник    Върхове в България

Сенки на облаци се придвижват в циркуса Голямо Спано поле

На преден план - връх Спанополски чукар, над него - Башлийски чукар, а вдясно далеч назад - връх Каменица

Връх Башлийски чукар се извисява над връх Спанополски чукар - разликата във височината на двата върха е точно 130 метра

Снимка на седловината между Бъндеришки чукар и Башлийски чукар

Снимка с широкоъгълен обектив, направена от връх Башлийски чукар. В центъра на кадъра се вижда връх Синаница

Билото на връх Башлийски чукар се извисява над един малък хребет, който свързва връх Теодосиеви караули и Спанополски чукар

Изглед от билото на Башлийски чукар към циркуса Голямо Спано поле. Вляво добре се очертава връх Синаница - нарича се още Разцепеният връх и от снимката става ясно защо носи подобно название. Вдясно добре се очертава долината на река Санданска Бистрица, която се спуска към град Сандански. На заден план добре се виждат планините Беласица и Огражден.