Спанополски чукар

Връх Спанополски чукар е висок 2576 метра. Намира се в Пирин планина, на едно малко разклонение на Главното Пиринско Било на запад от връх Теодосиеви Караули. Има формата на гърбица, която се проточва в посока запад - изток. Склоновете му представляват една внушителна стена, която на места е отвесна. На много места по нея стърчат каменни зъбери. Склоновете на югозапад, юг и югоизток също са доста стръмни, покрити са с камъни и треви.

Връх Спанополски чукар лежи върху едноименният рид - Спанополски рид. Той се отделя от Главното Пиринско Било при кота 2609 метра - както стана въпрос по-горе, това е последната кота по протежение на гребена Теодосиеви Караули. В началото ридът се проточва на растояние от около 600 метра до своята най-висока точка - връх Спанополски чукар. Там той се разделя на два клона - единият поема на югозапад, след това на юг и достига водослива на реките Спанополска и Малка Спанополска. Другият се спуска на югоизток до кота 2404 метра, която кота местните хора наричат връх Свети Никола. След това ридът постепенно завива на юг и югозапад до водослива на  Малка Спанополска река и един десен неин приток.

Върхове в България    Спанополски езера    Голямо Спано Поле    Бъндеришки чукар    Куклите    Конски кладенец    Южен Пирин    Спанополски езера

Връх Спанополски чукар, сниман от връх Теодосиеви Караули

Южната част на Спанополския рид се нарича Душевадника. Тя разделя долините на реките Спанополска и Малка Спанополска. По рида от водохващането на река Малка Спанополска преминава маркирана пътека.