Башлийска река

Башлийска река е къса високопланинска река в Пирин планина. Тя започва от Башлийските езера чрез сливането на малки поточета, които изтичат от езерата. Реката е дълга около 7 километра и приема един по-голям десен приток - Мозговишка река, която пък извира от подножието на Мозговишки чукар. Реката се спуска надолу между късото било на връх Башлийски чукар и билото на Мозговишки чукар; след това се обединява с река Сърчалийца и така се образува река Санданска Бистрица. Това се случва точно на завоя на асфалтовия път до хижа Яне Сандански. След това река Санданска Бистрица се спуска надолу и се влива в река Струма.

Началото на Башлийска река - на снимката се вижда най-голямото от Башлийските езера. Всички те са отточни - което означава че от тях има изходен поток. Повечето високопланински езера са отточни; в случай че има безотточно езеро, то много бързо се превръща в блато. Около езерото има зелена трева, която осигурява отлични условия за отглеждане на крави - вижда се стадо, което пасе на поляната. От изходните потоци на езерата се сформира Башлийска река. Всички Башлийски езера са разположени в Башлийския циркус, който е един от най-големите циркуси в Пирин.

Пирин    Зъбни импланти    Връх Баташки снежник

Циркусът Малко Спано поле - той е заключен плътно между страничното било на Башлийски чукар и Спанополски чукар. От него изтича друга река - Малка Спанополска река, която се формира по аналогичен начин - чрез сливане на отточните ручеи на езерата в циркуса (незнайно защо, той се нарича поле, въпреки че е с доста по-малка площ от Башлийския циркус). Малка Спанополска река се слива с две други - Спанополска река (която събира водите от езерата в Голямо Спано поле) и Дермен Дере (да не се бърка с притока на река Марица край град Пловдив, който е отдалечен на почти 300 километра от тук). Така се формира река Сърчалийца, която беше спомената по-горе - при нейното сливане с Башлийска река пък се формира река Санданска Бистрица. Има и Пиринска Бистрица, която преминава през село Пирин и се формира от сливането на Трите реки край хижа Пирин. Горната снимка е направена от пътеката от връх Бъндеришки чукар към връх Башлийски чукар.

Панорамна снимка на Башлийския циркус - който всъщност е цяло поле. В дъното на циркуса се формира Башлийска река. Вдясно се вижда мощното каменно било на връх Каменица - той се вижда почти от всяка точка на Пирин планина, тъй като е най-висок в цялата част на югозападния дял.

Снимка на Башлийския циркус с жълт филтър - както при всеки цветен филтър, и тук снимката изглежда доста сюрреалистична