Башлийска Порта

Башлийска порта е седловина с много характерната форма за всички порти. Намира се между две от височините на връх Бъндеришки чукар - 2673 метра и 2584 метра. През тази порта преминава пътека, която вече почти не се използва - тя свързва Бъндеришки циркус и Башлийски циркус. Често в туристическата литература с това име неправилно се обозначава един превал, който се намира малко на североизток от Башлийска порта - между най-североизточната височина на връх Бъндеришки чукар и кота 2616 метра. През тази седловина преминава добре маркирана пътека от хижа Вихрен за Тевно езеро.

Снимка на седловината, която повечето хора смятат за Башлийска порта, но всъщност не е

Порти в Пирин    Башлийски чукар    Башлийски езера    Върхове в България

Снимка на самата Башлийска порта. През нея преминава пътека, която се отклонява от главната пътека за Тевно езеро, маркирана с червено. Само че въпросното разклонение е маркирано само с каменни пирамидки и човек като нищо може да се заблуди. В същото време, ако сте решили да изкачвате връх Башлийски чукар, тази пътека ще ви спести поне двадесет минути катерене и заобикаляне.

Подробна информация за Пирин планина    Българският имплантологичен справочник    Лицево - челюстна хирургия

www.dentalimplants.bg    www.omegadentagroup.com    www.bg-tourinfo.com    www.bg-dentist.com    www.ralev-dental.com

Мястото, на което пряката пътека се отклонява от главната

Кота 2616 метра на връх Бъндеришки чукар

Двете височини на връх Бъндеришки чукар

Изглед към седловината, която повечето туристи погрешно смятат за Башлийска порта. Вляво е връх Възела

Изглед от Башлийска порта в посока Главното Пиринско Било. Вдясно се очертава връх Каменица

Двама туристи вървят по билото от портата в посока Тевно езеро

Червена маркировка - от хижа Вихрен към Тевно езеро, част от главния маршрут Витоша - Верила - Рила - Пирин

Изглед от Башлийска порта към връх Тодорка

Изглед от портата към връх Вихрен и връх Кутело

Изглед от Башлийска порта към Бъндеришките езера