Башлийска порта

Башлийска порта е седловина с много характерната форма за всички порти. Намира се между две от височините на връх Бъндеришки чукар - 2673 метра и 2584 метра. През тази порта преминава пътека, която вече почти не се използва - тя свързва Бъндеришки циркус и Башлийски циркус. Често в туристическата литература с това име неправилно се обозначава един превал, който се намира малко на североизток от Башлийска порта - между най-североизточната височина на връх Бъндеришки чукар и кота 2616 метра. През тази седловина преминава добре маркирана пътека от хижа Вихрен за Тевно езеро.

Снимка на седловината, която повечето хора смятат за Башлийска порта, но всъщност не е

Порти в Пирин    Башлийски чукар    Башлийски езера    Върхове в България

Снимка на самата Башлийска порта. През нея преминава пътека, която се отклонява от главната пътека за Тевно езеро, маркирана с червено. Само че въпросното разклонение е маркирано само с каменни пирамидки и човек като нищо може да се заблуди. В същото време, ако сте решили да изкачвате връх Башлийски чукар, тази пътека ще ви спести поне двадесет минути катерене и заобикаляне.

Подробна информация за Пирин планина   Българският имплантологичен справочник    Лицево - челюстна хирургия

www.dentalimplants.bg    www.omegadentagroup.com    www.bg-tourinfo.com    www.bg-dentist.com    www.ralev-dental.com

Мястото, на което пряката пътека се отклонява от главната

Кота 2616 метра на връх Бъндеришки чукар

Няколко метра преди портата

Двете височини на връх Бъндеришки чукар - вдясно е по-високата кота

Два метра преди портата. За всеки опитен (и не толкова опитен) турист е интересно какви нови гледки ще се открият зад поредния висок хребет

Изглед към седловината, която повечето туристи погрешно смятат за Башлийска порта. Вляво е връх Възела

Изглед от Башлийска порта в посока Главното Пиринско Било. Вдясно се очертава връх Каменица, вляво - Василашки чукар

Двама туристи вървят по билото от портата в посока Тевно езеро. Точно над тях се извисява връх Василашки чукар, а вдясно от него - Типиците, Голям и Малък

Червена маркировка - от хижа Вихрен към Тевно езеро, част от главния маршрут Витоша - Верила - Рила - Пирин

Връх Вихрен в облаци

Изглед от Башлийска порта към връх Тодорка. На заден план - Голяма Тодорка, вляво от нея - Средна Тодорка, а между двете - Малка Тодорка

Изглед от портата към връх Вихрен и връх Кутело

Тодорка в жълто

Камънаци в жълто

Изглед от Башлийска порта към Бъндеришките езера. Вляво е връх Вихрен, чиято най-висока част е в облаците, вдясно - връх Кутело

Още в началото на месец октомври има сняг по най-високите части на Пирин

Каменни пирамидки, които маркират пътя от Башлийска порта за Бъндеришки чукар. В далечината се вижда връх Каменица, чиито северен склон е покрит със сняг