Малко Спано Поле

Малко Спано поле е местност по горното течение на Малка Спанополска река, на изток от местността Атмегдан. Представлява неголямо високопланинско поле с надморкса височина 2000 - 2050 метра. В източния край на поляната е построен заслонът Спано Поле. Малко Спано Поле представлява циркус, който има диаметър от 2.5 километра. Едно разклонение от Спанополския рид го разделя на две различни по големина части - западна и източна, по чиито дъна текат река Малка Спанополска и неин десен приток. Въпросното разклонение се спуска от връх Спанополски чукар и се насочва на югоизток, а след това - на югозапад. В източната част на циркуса се намира едно постоянно езеро, което се нарича Малко Спанополско езеро; освен него има и пет временни езера.

Името Спано поле има най-вероятно гръцки произход - на гръцки спанос означава гол. Това се дължи на факта че полето е заето от обширни пасища без никакви дървета и гори. Освен това циркусът се нарича още Станополски - удобен за стануване, или Спорнополски - поради спор за пасищата от две близки села в миналото.

Пирин планина    Башлийски чукар    Башмандра    Голямо Спано Поле    Връх Спанополски чукар    Спанополски езера

www.ralev-dental.bg    www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com

Малко Спано Поле, снимано от връх Башлийски чукар