Обикновена хвойна

(Juniperus comunis)

Байкушевата мура    Хвойнати връх в Пирин    Флора в Пирин

Пирин    Имплантологичният портал на България    Роженският манастир

Пирин