Голямо Спано Поле

Спано поле е една местност в Пирин планина - заравнени поляни по горното течение на река Спанополска, в южния край на едноименния циркус. В много туристически справочници се нарича още Стано поле и Спорно поле. Това е една високопланинска котоловина на надморска височина 1900 - 2000 метра, през нея преминва туристическа пътека от хижа Яне Сандански до хижа Вихрен. Според други справочници това не е поле, а циркус - Спанополски, Спорнополски или Станополски циркус. Той се огражда от Синанишкия рид на запад, на североизток от Главното Пиринско Било по линията Муратов връх - гребена Караулите - връх Бъндеришки чукар; на изток Спанополският циркус се огражда от рида, който се спуска на югозапад от връх Бъндеришки чукар.

Спанополският циркус е един от най-големите в Пирин. Дължината му достига 4 километра, а ширината му - 4.3 километра. Спанополският рид се отделя от Главното Пиринско Било при кота 2609 метра и разделя циркуса на две половини - западна и източна. Западният циркусен дял се нарича Голямо Спано Поле, а източният - Малко Спано Поле. Голямото поле е дълго 4 километра, има ширина 2.3 километра. В него се намират 4 големи и множество малки езера, които се наричат Спанополски и дават началото на едноименната река - Спанополска река. Тя тече на юг през Спано поле, след което навлиза в дълбока гориста долина. В местността Сърчалийца реката се слива с Малка Спанополска река и приема името Сърчалийца. Нейният най-голям приток е река Дермен дере, която се влива в нея отдясно, недалеч на север от местността Сърчалийца.

Поезия от цветя    Връх Спанополски чукар    Спанополски езера

Информация за Пирин    Връх Хлевен    Връх Голена    Малко Спано Поле

Спанополските езера са 25 на брой - само седем от тях обаче са постоянни, а другите 18 са временни. Разположени са в Спанополския циркус, като в западната му половина има 19 езера (6 постоянни и 13 временни), а в източната - 6 езера (едно постоянно и пет временни). Сред всички тези езера изпъкват пет, на които се падат над 90 % от общата площ на езерата.

Четири от големите езера в групата се намират в западната циркусна половина. Първото от тях лежи в северното подножие на връх Спанополски чукар. Надморската му височина е 2403 метра, а площта му - 11.45 декара. След топенето на снеговете притокът на вода в това езеро спада, а в някои по-сухи лета секва напълно. Тогава площта на това езеро намалява значително и то се разделя на три по-малки езерца, които наподобяват локви. На северозапад от това езеро, на надморска височина от 2306 метра, е най-голямото езеро от групата - то има площ от 17 декара. Коритото му е задълбано в основни скали. От него изтича буен поток, чиито води се спускат по висок стръмен праг и се вливат в третото голямо езеро от групата - то се нарича Дългото езеро и има площ от 13.55 декара. Понякога това езеро се нарича и Дългият Гьол. Неговата надморска височина е 2213 метра. На югоизток от него е четвъртото голямо езеро от групата - то лежи на 2221 метра по склона на връх Спанополски чукар и има площ от 3.7 декара.

Петото голямо езеро от тази група се нарича Малко Спанополско езеро и лежи в източната половина на циркуса - тя се нарича също Малко Спано Поле. Езерото лежи в подножието на два високи върха (Бъндеришки чукар и Башлийски чукар) - на югозапад от първия и на северозапад от втория. Надморската му височина е 2364 метра. Макар че е сравнително голямо (с площ от 6.96 декара), езерото е плитко. От него изтича поток, който е начален приток на Малка Спанополска река.