Хижа Яне Сандански

Хижа Яне Сандански е построена в местността Попина лъка на мястото, на което река Башлийца се влива в река Беговица. Покрай хижата минава път от град Сандански до местността Туричка Черква. На река Башлийца е разположен и Попинолъшкият водопад - той е разделен на две части, като падът на водата е с височина 11 метра. Първата част на водопада е висока 7 метра, а втората - 4 метра.

На север от местността Попина лъка се намира местността Сърчалийца. Това са поляни и гора, до които води горски път. Съществува и река със същото име - тя се образува при сливането на реките Спанополска и Малка Спанополска в местността Сърчалийца, поради кеото и носи същото име. Тече на юг до местността Попина Лъка, където се влива отдясно в река Башлийца - на това място последната се преименува на Санданска Бистрица. Произходът на името Сърчалийца не е изяснен. Може да се свърже със сърча или сърчовина - дървовиден бъз, който се среща там. Латинското име на този бъз е Sambucus nigra. В местния говор се използва и думата сърчи - тя има турски произход, означава стъкло. Популярни са и различни легендарни и приказни истории за девойка на име Сърча, която е живяла по тези места.

Над местността Попина лъка се намира друга местност - Туричка черква. Това са поляни и гора, по които са построени вили и бунгала. Името на местността произлиза от Турица (троица на местния диалект) - преди време влашки овчари построили тук малка църква, наречена Света Троица, която дала и името на местността. В края на миналия век се предложи местността да бъде преименувана на Черковното, но това име така и не успя да се наложи.

Пирин    Хижите в България    Събиците    Заслон Тевно езеро

Хижи в Пирин    Тевно езеро    Суходолско езеро