Башлийски циркус

Башлийски циркус е един от най-големите циркуси в Пирин. По форма той наподобява овал или елипса, ориентирана в посока северозапад - югоизток. Дължината на циркуса достига 3.3 километра, а неговата ширина - 2 километра. Разположен е в изворните части на река Башлийца, към чиято долина Башлийски циркус се отваря на Югозапад. Ограден е на Изток, Североизток, Север и Северозапад от билото на планината (Главно Пиринско Било) по линията връх Превалски чукар - връх Типиц - връх Опрено - кота 2616 метра - връх Бъндеришки чукар. В западна посока Башлийски циркус се загражда от едноименния връх - Башлийски чукар, а на юг от рида, който се отделя от Превалски чукар - всъщност това е Мозговишки рид с връх Мозговишки чукар.

В самия Башлийски циркус се формира река Башлийца. Тя се образува от сливането на няколко потока, които водят началото си от извори и езера в циркуса. Тече на югозапад, до местността Попина лъка, където след като се влее в река Сърчалийца, приема името Санданска Бистрица. По-големи нейни притоци са реките Атмегданска, Сърчалийца, Чаирца, Мозговишка и Беговишка реки - всички те водят началото си в подножието на едноименните върхове.

Предполага се че името на Башлийски циркус, Башлийски чукар и Башлийска река има тюркоезичен произход. На всеки българин е известно че представката баш- означава главен, глава, начало или ръководен кадър - главатар. Само че в езитие от тюркската група тази представка се използва и като обозначаване на глава добитък или като разчетна единица; вероятно името на циркуса и върха е свързано с това че в миналото тук са отглеждани различни животни - все пак обаче това остават единствено и само предположения. В миналото, по време на Възродителния процес, разни отговорни другари от Политбюро решиха да премахнат всички турски или тюркоезични имена на върхове и местности в Пирин - така Башлийски циркус стана Главнишки циркус, върхът - Главнишки чукар, а портата - Главнишка порта. Само че тези имена просто не бяха възприети.

 

Върхове в България    Подробна информация за Пирин    Циркуси в Пирин    Лицево - челюстна хирургия

Башлийски циркус в разгара на лятото - Слънце пече и туристът се поти като за световно

Башлийски чукар - от него идва името на циркуса