Бъндеришки циркус

В Бъндеришкия циркус са разположени Бъндеришките езера. Това е един от най-големите циркуси в Пирин - дълъг е около 4 километра, а ширината му е 2.5 километра. Един къс рид, който се спуска от връх Теодосиеви Караули, разделя този циркус на два по-малки, западният от които се нарича още Муратов циркус. Около този циркус се разполагат различни върхове и била, повечето от които са възлови и емблематични за Пирин планина - връх Вихрен, Бъндеришки чукар, Тодорка, Муратов връх, Хвойнати връх и много други.

Бъндеришки чукар е висок 2738 метра. Това не е самостоятелен връх, а представлява група от върхове, понякога наричани Бъндеришки чуки. От най-високата кота на този хребет на юг се отделя дълъг рид (с дължина около 8 километра), който разделя водосборите не реките Башлийца и Сърчалийца. В началото този рид е доста скалист и свръзва връх Бъндеришки чукар с връх Башлийски чукар. Склоновете и на двата върха са доста стръмни, покрити са с едри гранитни блокове и клек. Върховете Бъндеришки чуки са пет на брой и от тях само Бъндеришки чукар има самостоятелно име - останалите са кота 2636 метра, кота 2564 метра, кота 2673 метра и кота 2584 метра. Кота 2636 метра се издига на югоизток от гребена Караулите и от нея се отделя къс рид, който се спуска до Бъндеришкия циркус и завършва над Бъндеришкото езеро. Друг подобен рид се спуска в южна посока към източни дял на циркуса Спано поле (този дял се нарича Малко Спано Поле).

Кота 2564 метра е най-ниската от всички Бъндеришки чуки. Тя представлява гранитен зъбер, който се издига между кота 2636 метра от северозапад и най-високият връх от групата (Бъндеришки чукар) от югоизток. На североизток склоновете на тази кота са надвесени над Бъндеришкия циркус, а тези от югозапад стръмно се спускат над Малко Спано поле.

Кота 2673 метра се издига между връх Бъндеришки чукар от югозапад и кота 2584 метра от североизток. От нея на северозапад се отделя къс скалист рид, който завъшрва над Дългото Бъндеришко езеро. Склоновете на тази кота към околните циркуси (Бъндеришки и Башлийски) са много стръмни, а на север представляват непристъпни отвеси. Покрити са с камънаци, трева, хвойна и клек.

Кота 2584 метра се издига между кота 2673 метра от югозапад и кота 2616 метра от североизток. От първата я отделя седловината Башлийска порта, а от втората - безименен превал. Склоновете на този връх също са много стръмни. Северозападните са почти непристъпни, надвесени са вертикално над Бъндеришкия циркус, а тези на югоизток се спускат към Башлийския циркус.  

Пълна информация за Пирин планина на едно място...    Национален парк Пирин    Дългото езеро    Демянишки циркус    Имплантатни надстройки

Връх Малка Тодорка, сниман от горната тераса точно преди Башлийска порта

Information about Pirin in English

Отново връх Малка Тодорка, а вляво от него - връх Вихрен и връх Кутело

Дългото езеро - едно от най-живописните от групата на Бъндеришките езера

Циркониеви надстройки    Металокерамика    Плеоморфен аденом    Била и хребети в Пирин    Башлийски циркус

Връх Малка Тодорка и непосредствено под нея - Дългото езеро

Класическа снимка на Дългото езеро. Точно над него се вижда Муратов връх, а вдясно от него - заобленото било на Хвойнати връх, Вихрен и Кутело

Отново класическа снимка на целия Бъндеришки циркус

Малко Спано Поле    Зъбни импланти    Композит    Синус лифтинг    Избелване на зъби    Пирин планина    Рила планина    Лицево - челюстна хирургия

Д-р Евелина Маркова се изкачва към Башлийски чукар