Теодосиеви Караули

Връх Теодосиеви Караули е разположен в Пирин планина и е висок 2633 метра. На горната снимка се вижда вдясно, а вляво, почти в центъра на кадъра е връх Бъндеришки чукар. Съвсем залепен до Бъндеришки чукар е връх Башлийски чукар. Всъщност Теодосиеви Караули е един скален гребен, който е дълъг около 600 метра и започва от Бъндеришка порта и завършва при върховете Бъндеришки чуки на югоизток. Склоновете на този скален гребен са много стръмни, на места почти отвесни, и се спускат към Бъндеришки циркус на североизток и Спано поле на югозапад. По този гребен се редуват четири височини - 2597, 2586, 2592 и 2609 метра. Две от тях са в северозападния и югоизточния край на гребена. От крайната северозападна кота (2597 метра) на запад се отделя къс рид, който се спуска към циркуса Спано поле; от крайната югоизточна кота (2609 метра) се отделя дългият Спанополски рид. Между тях по самия гребен са другите две коти на гребена Теодосиеви Караули. От едната от тях - кота 2592 метра - на на североизток се отделя друго късо разклонение. То отделя вторичния циркус на Муратовите езера, който е вложен в по-големия Бъндеришки циркус.

Името на този скален гребен идва от караул - стража, охрана. Думата се използва много широко в българската армия и е от тюркски произход - каравул, клараул. Така са наричани обзорни скали и скални гребени, на които е удобно да се разположат стражи, които да следят кой преминава по планинските пътища. Според някои историци и краеведи в миналото тук е действал хайдутин на име Теодосий, който използвал този скален гребен за наблюдателен пост. Според други гребенът се нарича на Теодосиеви Караули, а Доночи Караули, тъй като се свързва с харамията Андон Златев, наречен още Дончо Войвода. Той е бил главатар на малка чета, която се е занимавала с разбойничество в Пирин и Малашевска планина в края на 19 век. По-късно, през 1901 година, Златков става член на Централния Македоно - Одрински комитет и участва в Горноджумайското и Илинденско - Преображенското въстание, а след това и в Балканските войни. През 1914 година е избран за народен представител от Петричкия регион. На него се приписват и убийствата на дейци от ВМОРО и ВМРО.  

Върхове в България    Следдипломно обучение    Връх Кельо    Спанополски чукар

В центъра на снимката - връх Теодосиеви Караули

Подробна информация за Пирин

Лицево - челюстна хирургия