Клек

(Pinus mugo)

Клекът е храст, който се среща в алпийския и субалпийския пояс на планините Рила, Пирин, Витоша и Западните Родопи, Западна и Средна Стара Планина. Достига височина от 3 - 4 метра. Само някои екземпляри достигат височина от около 5 метра и приличат на ниски дървета. Клекът расте както върху влажни торфени почви, така и върху каменисти почви; понякога се открива дори и върху чакълести сипеи в областта на лавиноопасни склонове. Клоните на растението образуват широка корона, която много често се разстила по земята. Клоните на клека са много жилави, поради което гъсталаците от клек понякога се преодоляват доста трудно. Снимки на клек в Пирин можете да видите тук...

Кореновата система на клека е доста широка - на диаметър може да достигне 18 - 20 метра, но е плитка. По този начин многобройните стъбла, излизащи от един корен, могат да образуват храст, който е извънредно устойчив на неблагоприятнтие условия във високата планина.

Клекът е от групата на двуиглените борове. Неговите иглички се разполагат по две във влагалище върху силно скъсена клонка. Те са много твърди, тъмнозелени са на цвят и имат дължина от 2 до 6 см. Продължителността на живота им е от 5 до 10 години и те са вечнозелени както всички иглолистни растения в България. Клекът има мъжки и женски шишарки, които се срещат на отделни индивиди - т.е. клекът е двудомно растение. Мъжки и женски шишарки върху един индивид се срещат доста рядко (еднодомно растение). Мъжките шишарки са събрани на групи от 4 до 8 по върховете на младите клонки. Женските шишарки са на групи от 2 до 6, но те се развиват в пазвите на листата. Отначало те са виолетови, но когато узреят, стават тъмнокафяви, а шишарковите им люспи се вдървяват и на върха на всяка люспа изпъква ромбично щитче с едро сиво пъпче и късо шипче в средата му.

През юни и юли клекът цъфти и вятърът носи цели облаци от поленови зрънца, които опрашват женските шишарки. Наесен опрашените и оплодени женски цветове образуват семена, които узряват и стават годни за поникване едва през есента на следващата година. За да могат обаче семената да излетят от женските шишарки, са необходими поне няколко месеца. През пролетта на третата година шишарката се отваря и семето я напуска с помощта на вятъра - то има крилце, по което лесно се различават няколко кафяви ивици. Семената на клека имат висока кълняемост, която се запазва поне 4 - 5 години.

Клекът има доста трайна дървесина, от която се произвеждат различни дребни изделия. Тя служи и за добив на дървени въглища с добро качество. От листата на клека се извлича етерично масло, което се използва за производство на препарати за освежаване на въздуха. Корените на клека пък играят силна роля за укрепване на почвите във високопланинския пояс.

Обширни полета в Пирин планина, обрасли с клек. Между клека се срещат поляни, които са напълно проходими; освен това между петната от клек се срещат и обширни участъци, покрити с морени. И поляните, и морените са сравнително лесно проходими - клекът обаче далеч не е лесно проходим. Много често се получава така че вървите в дадена посока и изведнъж поляната свършва - озовавате се пред стена от гъсти клекови клони. Тогава нямате особен избор - трябва да се върнете назад или с цената на изподрани колена, лакти и предмишници да продължите през клека напред. Поради тези и някои подобни ситуации много често туристът бива наричан баир будала по форуми и социални мрежи - не без основание.

www.dentalimplants.bg    www.bg-tourinfo.com    www.ralev-dental.bg    www.salifarif.com    www.ralev-dental.com    www.ralev.name    www.maxillofacial.bg    www.ralev.ws

Ела    Зъболекари в България    Пирин    Главно Пиринско Било    Байкушевата мура    Имплантологичният портал на България    Облаци    Бор

Гъста мрежа от клони на клек. Понякога клоните са толкова гъсти и дебели, че е невъзможно да се премине през клека. Понякога пък дебелите клони се разполагат хоризонтално и туристът може безпроблемно да стъпва върху тях, което прави преминаването лесно и забавно - стига, разбира се, да сте с дълги панталони и дълги ръкави, защото игличките не прощават. Някои счупени клончета също причиняват дълбоки и неприятни рани.

www.omegadentagroup.net    www.ralev-dental.info    www.ralev.bg    www.bg-dentist.net    www.see-bulgaria.info    www.endodontia.bg    www.drlazarevski.com

Баюви дупки    Зъбни импланти    Художник от град Пловдив    Зъболекар в Пловдив    Пирин планина    Провалени импланти

На фона на синьото небе могат да се направят ефектни снимки на игличките на клека

Снимки на клони от клек. Понякога растението изгледа като типично иглолистно дърво (бор или смърч), а не като храст

Клек

Шишарките на клека - в тях се съдържат семената на растението

Байкушевата мура

Нисък клек, който в този случай прилича именно на храст

Клек и морени под връх Църна Могила. Клекът е толкова жилаво и издържливо растение, че дори между камъните на морените в най-високите алпийски части на планините намира островчета от почва, където да расте. Над пояса на клека се срещат само треволяци и камъни.

Клончета и шишарки на клек

Понякога над пояса на клека започват високопланински пасища, а понякога (както е на горната снимка) - сипеи и морени

Гъсто обрасъл клек около Десилишка река

Клек и борове над хижа Каменица