Центърът на град Видин

copyright©by everybody

Центърът на град Видин

Автор на снимката - д-р Венцеслав Ралев