Санданска Бистрица

Санданска Бистрица е една от най-дългите реки в Пирин - точно 33 километра. В източниците се отбелязва и с името Светиврачка Бистрица според старото име на Сандански - Свети Врач. Води началото си от езерата в Башлийския циркус. В горното си течение реката се нарича Башлийца по името на връх Башлийски чукар; в местността Попина лъка приема реките Сърчалийца (десен приток) и Беговица (ляв приток), след което вече се нарича Санданска Бистрица. Малко по-надолу в местността Тремощница реката поема водите на река Разсланковица отдясно и Арнаут дере отляво. След това до вливането си в река Струма река Санданска Бистрица приема само маловодни притоци. Нейните води се използват интензивно за добив на електроенергия и за напояване на земеделски земи. 

Имплантология - цялата информация в един сайт    Синанишко Странично Било

Подробно за Пирин планина    Кариес    Синаница

Пловдивски художник    Шамбала    Синанишка порта