Окаденски циркус

Окаденският циркус се разполага в подножието на връх Окаден. В този циркус езера няма, поне ние не сме забелязали. Според много справочници Даутовото езеро се намира в този циркус, но според нас то е малко встрани и доста над Окаденския циркус, в подножието на Даутов връх. Циркусът е изключително трудно проходим, там няма и пътеки и не преминава нито един по-известен туристически маршрут. Поради това и е обрасъл много с клек и ако някой заблуден турист реши да отиде там, ще се наложи сериозно да си изподраска краката и ръцете. Циркусът е отворен на североизток, от юг, югозапад и запад е ограден от Главното Пиринско Било по линията седловината Итипица - връх Албутин - Каменишки връх - Даутов връх. На север и на изток циркусът е ограден от един малък рид, който се спуска от Даутов връх, а на изток - от рида Окаден.

В източната част на Окаденския циркус се сливат няколко речни потока, най-големият от които е Окаденска река. Те изтичат от малките Окаденски езера, които са непостоянни и наподобяват локви - имат много малка площ, от порядъка на 0.19 - 0.38 декара. От тях изтичат потоци, които се сливат и образуват Бела река. Тя се спуска по тясна и дълбока долина и достига Разложката котловина. Въпросната Бела река преминава и през град Разлог, насочва се на запад и се влива в река Изток. Дълга е 19 километра. Според различни автори водата на реката е бистра и бяла и поради това тя носи името Бела река. Преди време по долината на реката е преминавала пътека, която е била доста оживена, в източната част на циркуса се е разделяла на две. И двете пътеки преминават през Главното Пиринско Било - едната през превала между Даутов връх и Каменишки връх, а другата - при премката Итипица между върховете Разложки Суходол и Албутин. В днешно време пътеката е обрасла напълно, тъй като не е туристически маршрут - тя е свързвала град Разлог със селата по поречието на река Струма и  се е използвала във времената когато хората са се движили основно пеш, с магарета, коне и катъри. С развитето на съвременния автомобилен транспорт такива хайдушки пътеки спират да се използват и природата си казва думата - бързо обрасват с клек и храсталаци.

Информация за Пирин    Циркуси в Пирин    Рибното езеро    Пън    Кон    Даутов връх    Белемето    Каменишки връх    Река Ретидже

Според професор Иширков прилагателните бял и черен имат различен смисъл в нашата топонимия. Географията на България изобилства от различни върхове, долини, реки, била с името бял и черен. Според народното разбиране белият цвят е благоприятен - той се използва в смисъл на нещо, което е леснопроходимо, не много стръмно, заоблено и удобно за преминаване и комуникации. Обратно, черният цвят се използва в смисъл на непристъпни чукари и пропоасти, които са труднопроходими и труднодостъпни. Черни връх във Витоша не е толкова труднодостъпен, но все пак да не забравяме че според шопския фолклор от Витоша по-високо нема! В този смисъл описаната горе Бела река е била оживен път в миналото , по който път лесно се е достигало до селата западно от Пирин.

Съществува и река в Пирин, която се нарича Белата вода. Тя води началото си от склоновете на върховете Стефанов и Кельо. Тече на югозапад в гориста долина, приема отляво най-големия си приток Таушанска река и южно от село Долени се събира с река Черната вода - ето отново антагонизмът между имената на две реки, черно и бяло, нощ и ден, демонстриран на практика в Пирин. След сливането на двете реки - Черна и Бела Вода - реката приема името Доленска. За да стане объркването пълно, в Пирин има и още една река, която носи името Белата вода.Тя води началото си от северните склонове на връх Стамов чукар, тече на северозапад в гориста долина до югозападното подножие на връх Купена, където се събира с река Воденичища. След техния водослив реката приема името Бельовска.

На мястото на навлизане на Бела Река в Разложката котловина се намира местност, наречена Бетольовото. Тя се нарича още Бейталовото и Беталовото. До нея води асфалтиран път от град Разлог, като разстоянието е около 8.5 километра. На това място някой си Бетола Бельов от град Разлог преди много години е построил дъскорезница (чарк на турски), поради което и тази местност сега носи неговото име.

Върху рида, който огражда от север циркуса Окаден, е разположена седловината Ушиците. Тя е разположена на свероизток от Даутов връх на надморска височина 2245 метра. В различни туристически справочници се среща и под името Плас Ушиците. През нея преминава маркирана туристическа пътека от местността Предел за хижа Яворов. В североизточния край на седловината има скали с интерсна форма; в югозападна посока се отделя пътека за Даутовото езеро. Името на тази седловина се дължи на това че скалите, за които вече стана въпрос, по форма приличат на уши. Много често описаната седловина се бърка с гребена Обидимски Ушици, който гребен е разположен доста далеч от тук.

Лицево - челюстна хирургия    Тевно езеро    Езера в България    Разложка котловина    Бойков връх

Камъни в Бела река

Снимка на самата Бела река

Дървено мостче над Окаденска река. От тук преминава пътека към Даутов връх и хижа Предела